Alte scheme de plăți directe in sector vegetal

 SCHEMA DE PLATĂ SEPARATĂ PENTRU ZAHĂR – PSZ

Reprezintă plăţi directe în cadrul schemelor de sprijin comunitar. Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul PSZ se asigură din F.E.G.A.

Condiţiile de eligibilitate generale pentru acordarea plăţii aferente sunt prevăzute la art. 7 alin.1 din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu art.11 din Ordinul M.A.D.R. nr 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare, plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, se acordă producătorilor agricoli care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru sfeclă de zahăr şi de plată separată pentru zahăr în anul de piaţă 2007-2008, stabilit ca an de referinţă, iar în anii următori cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică, mai mare, cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu, după cum urmează:

a. producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică beneficiază de plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plată separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor;

b. producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mare beneficiază de plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, pentru suprafaţa cultivată, cu condiţia să respectecondiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la PNDC 6 şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor;

c. producătorii agricoli care cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu beneficiază de plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor.

Plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, se acordă şi producătorilor agricoli care cultivă sfeclă de zahăr în anii următori anului de referinţă, cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la PNDC 6 şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cerere.

În cazul în care, într-un an următor anului de referinţă 2007-2008, suprafaţa totală cultivată cu sfeclă de zahăr, eligibilă, solicitată la plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, depăşeşte suprafaţa totală de referinţă stabilită pentru România, cuantumul se reduce proporţional.

 

SCHEMA DE PLATĂ PENTRU OREZ DIN ZONELE DEFAVORIZATE ALTELE DECÂT ZONA MONTANĂ

Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile conform P.N.D.R. (Anexa 4A).

 Fermierii care doresc plata aferentă uneia dintre schemele menţionate anterior trebuie să bifeze schema dorită în câmpul aferent din cererea unică de plată pe suprafaţă („31.Solicit sprijin pentru”/Bifaţi” din pagina 3), să depună la APIA documentele aferente conform termenelor menţionate mai sus şi să bifeze de asemenea, în cererea unică de plată pe suprafaţă tipul de document depus.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.