Autorizarea la plată finală a fermierilor, Campania 2015

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că, începând cu data de 08 aprilie 2016, va autoriza la plată finală fermierii care au depus cereri de plată in sector vegetal, în cadrul Schemei Unice de Plată pe Suprafaţă (SAPS), Plată redistributivă (PR), Plată pentru tinerii fermieri (PTF) şi a Ajutoarele naţionale tranzitorii în sector vegetal (ANT1), campania 2015.

 • Potrivit 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, plătile se fac în cel mult două rate pe an, în cursul perioadei care începe la data de 1 decembrie şi se încheie la data de 30 iunie a anului calendaristic următor,
 • In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 216 din 30 martie 2016, privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţilor unice pe suprafaţă, plăţi redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se aprobă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţi pentru tinerii fermieri, precum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sector vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, pentru anul 2015,
 • Cuantumul de 100% FEGA conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului,

nivelul schemelor pentru care se face plata finală, in sector vegetal:

 • 79,7392 euro/ha pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţa (SAPS);
 • 5,000 euro/ha pentru Plata redistributivă (PR), nivelul I (1- 5 ha) ;
 • 51,0789 euro/ha pentru Plata redistributivă (PR), nivelul II  (6 -30 ha) ;
 • 19,9348 euro/ha pentru Plata pentru tinerii fermieri (PTF);
 • 19,1942 euro/ha pentru Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT1).

Plăţile  se vor face la cursul de schimb valutar de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2015.

Autorizarea fermierilor la plata finală, presupune finalizarea controalelor administrative menţionate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, şi anume :

 

 1. Actiuni pentru asigurarea completitudinii datelor în baza de date electronică conform  dosarului cererii de plata, Campania  2015:
 • validarea cererilor initiale;
 • introducerea în baza de date a documentelor de modificare M1, M2, M3 şi de corectare S1 şi S2;
 • Introducerea în baza de date a documentelor atasate la cererea de plata:
 • adeverinta conforma cu Registrul Agricol si Tabelul centralizator pentru

identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate;

 • copia dupa Hotararea Adunarii Generale a asociatiilor formei asociative de

proprietate in indiviziune, privind utilizarea fondurilor/Copie dupa Hotararea

adunarii generale a membrilor asociatiei crescatorilor de animale, privind

utilizarea fondurilor;

 • cererea de renuntare la schema mic fermier, campania 2015;
 • cererea de aderare la schema mic fermier;
 • documentele privind depozitarea/valorificarea fânului;
 • lista nominala a utilizatorilor de pajisti permanente.
 1. Acţiuni de finalizarea a controalelor administrative si control pe teren, înainte de începerea plăţii finale  şi anume:
 • finalizarea controalelor administrative care includ controalele încrucișate, a înregistrării în baza de date IACS a rezultatelor clarificărilor cu fermierii, a suprapunerilor de parcele, a dosarelor pentru care s-a generat eroarea LPIS_0014 şi gestionarea erorilor astfel încat dosarele să fie aprobate, efectuat D1 si A1 după caz;
 • operarea, verificarea si validarea rapoartelor de control in sistemul informatic;
 • asigurarea corectitudinii şi completitudinii procesării informaţiilor din baza de date IACS, respectiv luarea de măsuri în cazul neconcordanţelor constatate;
 • realizarea corectă a verificărilor încrucișate care se aplică parcelelor şi animalelor care fac obiectul măsurii de ajutor pentru care se acordă sprijinul, pentru a se evita acordarea de plăţi necuvenite;
 • finalizarea controlului administrativ prin  instrumentarea erorilor blocante.

 

Pe măsură ce dezvoltarea sistemului informatic va permite, Centrul Judeţean APIA Gorj, va autoriza şi plata celorlalte scheme de plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii şi măsuri de dezvoltare rurală.

Reamintim că, Centrul Judeţean APIA Gorj a efectuat plăţii în avans pe suprafaţă până la data de 30 noiembrie 2015, în suma de 8,8 milioane lei.

Schemele / măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din Bugetul Naţional (BN), prin bugetul Ministerului Agriculturiişi DezvoltăriiRurale (MADR).

 

In Judeţul Gorj, au depus cereri unice de plată 18.845 fermieri pentru o suprafată eligibilă de aproximativ 74.904,79 ha, iar in prima etapă, vor fi autorizati la plată aproximativ 15.115 fermieri.

Director executiv,

Dr. ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.