Arhiva pentru categoria ‘Structura’

Serviciul Autorizare plăți

Serviciul Autorizare plăți

Serviciul Serviciul Autorizare Plati are în structura sa: Compartimentul IT; Serviciul Autorizare Plati  – atribuţii şi responsabilităţi principale: a)       asigură informarea fermierilor privind drepturile şi obligaţiile pe care le au ce decurg din aplicarea Politicii Agricole Comune în general şi acordarea măsurilor de sprijin pe suprafaţă în special; b)       aplică prevederile instructiunilor și manualelor de […]

Serviciul economic, recuperare debite

Serviciul economic, recuperare debite

Serviciul economic, recuperare debite  din cadrul centrului judeţean îndeplineşte pe activităţi, următoarele atribuţii: 1. Activitatea de achiziţii, administrativ, parc auto a)  elaborează programul anual al achiziţiilor publice, de bunuri, servicii şi lucrări necesare bunei funcţionări a activităţilor desfăşurate la nivelul tuturor unităţilor teritoriale ale centrului judeţean, în concordanţă cu   necesităţile şi priorităţilor comunicate de către […]

Serviciul controale pe teren

Serviciul controale pe teren

Serviciul controale pe teren este in subordinea directorului executiv adjunct, avand ca principale atribuţii şi responsabilităţi urmatoarele: a) asigură informarea fermierilor privind drepturile şi obligaţiile pe care le au ce decurg din aplicarea Politicii Agricole Comune în general privind controlul pe teren al cererilor de sprijin în special; b) aplică prevederile manualelor de procedură şi […]

Serviciul Măsuri specifice

Serviciul Măsuri specifice

Serviciul Măsuri specifice are în subordine Compartimentul cotă de lapte.   Serviciul Măsuri specifice are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)       informează producătorii agricoli şi distribuie material informativ referitor la ajutoarele de stat şi plăţile naţionale directe complementare – zootehnie, precum şi cele cu privire la cota de lapte; b)       acordă consultaţii profesionale producătorilor pentru completarea cererilor […]

Compartimentul juridic

Compartimentul juridic

Compartimentul juridic este organizat şi funcţionează, în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) analizează şi avizează pentru legalitate deciziile directorului executiv privind încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu şi/sau a raporturilor de muncă ale personalului centrelor judeţene; b) avizează pentru legalitate contractele care angajează fonduri din […]

Compartimentul Inspectii, cota de lapte si supracontrol

Compartimentul Inspectii, cota de lapte si supracontrol

Compartimentul inspecţii, cotă de lapte şi supracontrol  asigura funcţionarea eficientă a sistemului de inspecţie şi control al centrului judeţean, în conformitate cu prevederile europene privind asigurarea asistenţei financiare prin FEGA şi FEADR. A.    Atribuţii şi responsabilităţi pentru inspecţii şi supracontrol a)     gestionează documentaţia aferentă inspecţiilor  pentru măsurile de piaţă restructurare/reconversia plantaţiilor viticole, creşterea tăriei alcoolice […]

Centrele locale

Centrele locale

  Centrul local  este subordonat directorului executiv adjunct al centrului judeţean, avand ca atribuţii şi responsabilităţi principale:     a) asigură informarea fermierilor privind drepturile şi obligaţiile pe care le au în vederea accesării schemelor de plăţi directe pe suprafaţă finanţate din fonduri europene sau naţionale; b) informează producătorii agricoli şi distribuie material informativ referitor la ajutoarele […]

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.