Comunicat de de presa – ajutor exceptional cu caracter temporar pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Gorj informeaza fermierii interesati ca, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 202 din 18.03.2016, s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015, de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor.

 Cererile se depun la centrele judetene ale A.P.I.A până la data de 8 aprilie 2016.

Conform actului normativ, suma prevăzută pentru România este echivalentul în lei a 11.145.958 euro, calculat la rata de schimb din data de 17 octombrie 2015.

Sprijinul financiar este destinat fermierilor din sectorul laptelui şi produselor lactate şi cel al cărnii de porc şi se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016.

Suma prevăzută se distribuie după cum urmează:

 1. echivalentul în lei a 8.773.154 euro pentru sectorul laptelui şi produselor lactate;
 2. echivalentul în lei a 2.372.804 euro pentru sectorul de creştere a porcinelor.

În sectorul laptelui şi produselor lactate, echivalentul în lei a sumei prevăzute  se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, şi deţin cotă de livrări la data de 31 martie 2015;
 2. sunt în activitate, fapt dovedit prin existenţa unui contract încheiat pe o perioadă de minimum şase luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim-cumpărător, şi deţin cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
 3. producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone de lapte în anul de cotă 2014-2015.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar in sectorul laptelui şi produselor lactate, producătorii care au intrat în posesia exploataţiilor începând din anul de cotă 2014 – 2015 şi până la data solicitării acestuia, prin transfer definitiv de la producători care îndeplineau condiţiile prevăzute la lit. a) şi c), trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută la lit. b).

Suma cuvenită fiecărui producător, în cazul ajutorului financiar prevăzut, se calculează de către A.P.I.A. conform cantităţii de lapte livrate în anul de cotă 2014-2015, astfel:

 1. 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 de tone inclusiv;
 2. 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 de tone şi până la 200 de tone inclusiv;
 3. 900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone.

În sectorul de creştere a porcinelor, suma prevăzută  se distribuie crescătorilor de porcine după cum urmează:

 1. echivalentul în lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de creştere şi îngrăşare din exploataţii;
 2. echivalentul în lei a 300.000 euro pentru activitatea de reproducţie din exploataţii.

 Pentru activitatea de creștere și îngrășare din exploataţii, ajutorul financiar  se acordă crescătorilor de porcine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creşterea şi îngrăşarea porcinelor, înregistrate în RNE, Registrul Naţional al Exploataţiilor;
 2. au livrat direct sau prin terţi şi au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015.

Pentru activitatea de reproducţie din exploataţii, ajutorul financiar  se acordă crescătorilor de porcine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru reproducţie, înregistrate în RNE;
 2. au livrat şi/sau au transferat scroafe şi/sau scrofiţe de reproducţie în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.

Suma cuvenită fiecărui producător agricol, în cazul ajutorului financiar prevăzut pentru crescătorii de porcine, se calculează de către A.P.I.A. astfel:

 1. se împarte suma prevăzută pentru activitatea de creştere şi îngrăşare din exploataţii, la efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015, dar nu la mai mult de 300 mii de capete pe beneficiar;
 2. se împarte suma prevăzută pentru activitatea de reproducţie din exploataţii, la efectivul mediu de scroafe şi/sau la efectivul de scrofiţe de reproducţie, livrate şi/sau transferate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015.

Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru sectorul laptelui şi produselor lactate sunt următoarele:

 1. copia contractului încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim-cumpărător;
 2. cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractuluiș
 3. documentele care atesta transferurile prevazute de art.4 din HG 160/2016, pentru producatorii care au intrat in posesia exploatatiilor prin transfer definitiv, in cazul in care nu au fost depuse la APIA.

Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar sectorului de creştere a porcinelor sunt următoarele:

 1. copii de pe avizele de însoţire şi rapoartele de clasificare care să ateste sacrificarea în abatoare autorizate proprii, copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare, care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015;
 2. copii de pe facturile de livrare a scrofiţelor de reproducţie, de pe avizele de însoţire a scrofiţelor de reproducţie de la o fermă la alta a aceluiaşi crescător, de pe actul de mutaţie a scrofiţelor de reproducţie la categoria scroafe;
 3. documentul de mişcare lunară şi cumulată a efectivelor de scroafe, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015;
 4. fişa urmăririi activităţii la porcine, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015.

Plăţile pentru ajutorul prevăzut se efectuează până la data de 30 iunie 2016, potrivit art. 2 din Regulament.

A.P.I.A. va pune la dispoziţia solicitanţilor formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.

La nivelul APIA Gorj, sunt asteptati sa depuna cerere pentru acordarea  sprijinului in sectorul laptelui si produselor lactate circa 51 fermieri.

 

Director executiv al APIA Centrul Judetean Gorj,

Dr. ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.