Comunicat de presa – 18 ianuarie 2013, termen limita pentru depunerea cererilor de sprijin pentru bunastare pasari

Centrul judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că în perioada 19decembrie 2012– 18 ianuarie 2013 inclusiv, se pot depune Cereri de ajutor pentru Măsura 215 – plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul b – pasari acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minim 5 (cinci) ani de la data de 18 ianuarie 2013.

Pot depune cereri, beneficiarii Măsurii 2.1.5. – pachet b – Plăţi în favoarea animalelor – pachetul b – pasari, care nu au depus cereri de ajutor anterior emiterii Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 264/2012 privind modificarea  Ordinului 239/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi pentru bunăstarea animalelor – pachetul b pasari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.861 din 19 decembrie 2012.

Beneficiarii măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b) – păsări, care au depus cereri de ajutor la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor actualiza angajamentele în conformitate cu anexa la prezentul ordin.

 Plăţile pentru bunăstarea pasarilor se vor acorda doar pentru acele angajamente care respecta:

–           cerinţele specifice condiţiilor de bunastare (cerinte minime obligatoriişi cerintele superioare);

–          standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.

–          notifica în scris central judeteannotifică în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări.

–          plata se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. În conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), plăţile pentru bunăstarea animalelor cuprind doar acele angajamente care depăşesc standardele obligatorii relevante pentru respectivele angajamente.;

–          în cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

–          Standardele obligatorii relevante în domeniul creşterii păsărilor sunt cele din Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare,

 

Beneficiari:

 

producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, şi care deţin, cresc sau exploatează păsări, individual sau în forme de asociere, conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.

 

Condiţii generale de eligibilitate:

     a) solicită plati compensatorii pentru toate cele 5 măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), înainte de începerea desfăşurării activităţii, în baza cererii iniţiale anuale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, şi a tabelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 – 2.6, care vor cuprinde datele necesare calculării sumei anuale estimate a fi necesară în vederea depăşirii standardelor de bunăstare;

    b) îşi asumă pe bază voluntară, în cadrul perioadei de 5 ani, angajamentul ferm pentru utilizarea tuturor celor 6 măsuri, a uneia sau mai multor măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat;

    c) fac parte din forme asociative legal constituite, grupuri de producători recunoscute de stat, asociaţii economice sau cooperative de producţie şi valorificare ori sunt membri ai altor organizaţii profesionale;

    d) deţin autorizaţie sanitară veterinară pentru exploataţie;

    e) sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul naţional al exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, deţinând un cod de exploataţie,

 

Condiţii si cerinte specifice subpachetelor:
    Subpachetul 1b) – asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi timp de minimum 18 ore/zi pentru pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie rase grele şi timp de 16 ore/zi pentru găini ouătoare – sprijinul se acordă pentru exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar de creştere a păsărilor în care iluminatul se face exclusiv artificial.
    Subpachetul 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări – impune scăderea densităţii la păsări prin eliminarea unui număr suficient de păsări, astfel încât spaţiul disponibil fiecărei păsări rămase să crească cu cel puţin 10%, faţă de densitatea din normele minime obligatorii, rezultând o greutate la livrare pe m2 cu 10% mai mică decât cea specificată în Directiva 2007/43/CE.
    Subpachetul 3b) – îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului – este eligibil numai transportul păsărilor în afara exploataţiei sau transportul păsărilor provenite din alte exploataţii decât cea pentru care se solicită plata. Transportul păsărilor în cadrul exploataţiei pentru care se solicită plata nu este eligibil, exploataţiile care deţin abatoare situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială cu spaţiile de creştere a păsărilor nefiind eligibile pentru acest subpachet.
    Subpachetul 4b) – corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată – nu sunt eligibile exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar de creştere a păsărilor care utilizează apă din reţeaua publică de apă potabilă în fluxurile tehnologice de creştere.
    Subpachetul 5b) – reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat – impune ca noxele să nu depăşească următoarele valori de maximum 14 ppm amoniac (NH3), maximum 2.100 ppm CO2.

 In anul 2012, au fost depuse 5 cereri pentru Măsura 215 – plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul b – pasari, aferente unui numar de 2 agenti economici, suma autorizata la plata fiind de 6.926.233 lei.

 

Director executiv,

Constantin NEGREA

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.