Informare de presa – 30.11.2015, termen pentru solicitarea ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de secetă

Centrul judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează potenţialii beneficiari că în data de 27 octombrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 797, Ordonanţa de urgenţă nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.
Beneficiarii ajutorului de stat sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:
a)producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
b)producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
c)producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.
Criterii de eligibilitate:
a)să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;
b)să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.
Nu sunt eligibili schemei beneficiarii care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.
Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la Centrele locale sau Centrele județene ale APIA unde solicitantul a depus cererea unica de plata pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
b) copie a atestatului de producător, după caz;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
d) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
e) document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice
f) document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.
Solicitantul va prezenta si documentele originale pentru copiile prevazute la punctele a-c
Termen limită de depunere – 30 noiembrie 2015

CUANTUMURILE MAXIME ale ajutorului de stat în funcţie de categoria beneficiarului

 cuantumuri compensatii seceta

 Din monitorizarea și evaluarea situațiilor centralizatoare comunicate de către Instituția Prefectului Judelui Gorj și Direcția Judeţeana pentru Agricultură Gorj la Centrul Operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a rezultat că sunt afectați un numar de 4.664 fermieri, pe o suprafață totala 5.830,47, hectare, din care; 5.060,27 ha porumb, 161,91 ha floarea soarelui, 41,29 ha soia, 195,45 lucerna, 53,55 fanete, 275,55 ha pasune, 7,62 ha legume, 1.27 ha cartof si 33,56 plante de nutret.

Director executiv,
Dr. ing. CONSTANTIN NEGREA

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.