Comunicat de presa -30 iunie, termen limita depunere cereri M. 215

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că termenul limită de depunerea Cererilor de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, pachet a) – Porcine-anul I-sesiunea III şi pachet b)–Păsări-anul I-sesiunea II,  este data de 30 iunie 2014.

Cererile de ajutor pot fi depuse de solicitanţii care îndeplinesc condiţiile OMADR nr. 704/09.05.2014.

Cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau online de către solicitant, individual, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online, cererea se tipăreşte şi la fel ca şi cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află sediul social sau pe raza teritorială unde solicitantul are capacitatea de producţie cea mai mare. Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către solicitant prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către acesta. Dovada depunerii cererii de ajutor o reprezintă bonul de mână care conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului APIA care a primitcererea.

Cererile de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de următoareledocumente:

 1. Copie CUI/CIF, după caz;
 2. Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal/ împuternicitului;
 3. Copia autorizaţiei/ autorizaţii sanitar-veterinară/e/ înregistrare /înregistrări sanitar-veterinară/e pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz, în funcţie de numărul de explotaţii cu cod ANSVSA deţinute;
 4. Copia schiţei grajdului pentru fiecare explotaţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe compartiment/boxe);
 5. Programul de iluminat: vară/iarnă (funcţie de data schimbării orei);
 6. Graficul de livrare estimat anual;
 7. Graficul de populare estimat anual;
 8. Document coordonate bancare;
 9. Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul.
 10. Copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul.

Pentru mai multe detalii cu privire la Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, pachet a) – Porcine – anul I – sesiunea III şi pachet b) –  Păsări – Anul I – Sesiunea II, puteţi consulta  site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură www.apia.org.ro, precum şi specialiştii din cadrul centrului judeţean/local cel mai apropiat de domiciliul dumneavoastră.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.