Comunicat de presa – acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii si a ajutoarelor specifice,în sectorul zootehnic

Centrul judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează crescătorii de animale că, în perioada 18 aprilie – 30 mai 2014, pot depune cereri de sprijin financiar pe cap de animal pentru anul 2014, potrivit Ordinului MADR nr. 573/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 289 din data de 18 aprilie 2014, pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.
Potrivit actului normativ menţionat, în anul 2014, în cadrul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, se acordă prime producătorilor agricoli crescători de animale, definiţi de art. 9, alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 125/2006, pentru speciile bovine și ovine/caprine, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, o singură dată pe an, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:
a)    schemă decuplată de producţie în sectorul lapte;
b)    schemă decuplată de producţie în sectorul carne;
c)    schemă cuplată de producție în sectorul ovine/caprine.
În anul 2014, producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, beneficiază de ajutor specific în funcţie de efectivul de animale deținut/beneficiar din următoarele categorii:
a)    vaci de lapte;
b)    bivoliţe de lapte;
c)    taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;
d)    femele ovine/caprine.

Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutoarelor:

I. Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă crescătorilor de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1.exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
2.solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014;
3.solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință 2012-2013.
Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă pe cantitatea de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013.
II.Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă producătorilor agricoli, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1.deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE ;
2.exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.
Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.
Pentru crescătorii de bovine nou-înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014, prima prevăzută prin schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1.exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
2.solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013-2014.
Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, prima prevăzută prin schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă în mod corespunzător producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1.deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE;
2.exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.
III.Prima pentru schema decuplată de producție în sectorul ovine/caprine se acordă crescătorilor de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1.efectivul din exploataţie cu cod ANSVSA să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;
2.efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
3.efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa/locația menţionată în cerere pe perioada de reținere de 90 de zile de la data limită de depunere a cererii de plată;
4.să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.
IV. Producătorii de lapte şi de carne de vită, din zonele defavorizate, care solicită ajutor specific pentru vaci de lapte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1.să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
2.să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVSA;
3.vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;
4.să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
5.vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
V.Producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, care deţin mai multe exploataţii cu cod primit de la ANSVSA şi solicită ajutor specific pentru vaci de lapte pentru un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar.
VI.Producătorii de lapte şi de carne, din zonele defavorizate, care solicită ajutor specific pentru bivolițe de lapte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1.să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;
2.bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
3.bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;
4.să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.
VII.Producătorii de carne de vită, din zonele defavorizate, care solicită ajutor specific pentru taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1.să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din: vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria prevăzută la art.2 lit.a); şi/sau tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; şi/sau tauri din rase de carne.
2.efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;
3.să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
4.să deţină documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;
5.să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz;
6.animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz, cu excepția vacilor din rase de carne care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
Pentru taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, ajutorul specific se acordă:
1.o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv:
2.pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 – 30 mai 2014,
3.pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;
4.pentru tineretul mascul existent în exploatație care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014;
5.pentru tineretul femel existent în exploatație până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 30 mai 2014.
b) anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;
c) o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.
VIII.Producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, care solicită ajutor specific pentru female ovine/caprine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1.să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;
2.efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE la data depunerii cererii;
3.să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
4.femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
Pentru a beneficia de ajutoarele specifice, solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, la Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  însoțită de documente generale și documente specifice fiecărei categorii de animale în funcție de schema aplicată.

Documentele generale obligatorii:

1.copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
2.copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare – RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură numai pentru exploatatii noi;
3.adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
4.copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1760 /2000 în cazul exploatațiilor de bovine sau ale Regulamentului nr.21 /2004 în cazul exploatațiilor de ovine/caprne;
5.document coordonate bancare.
Pe lângă condiţiile de eligibilitate menţionate, beneficiarii trebuie să respecte şi standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru producătorii de lapte si carne la speciile de bovine si ovine/caprine  sunt:
a) copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b), în cazul exploataţiilor înfiinţate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014 şi/sau nu au beneficiat de primă în anul 2013;
b) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct, pentru schema prevăzută la art. 1 lit. a), în cazul producătorilor agricoli, nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014;
c) adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului în cazul în care acesta deţinea un efectiv de maximum 19 capete vaci în exploataţie la data de 28 februarie 2014 sau în cazul producătorilor agricoli din exploataţiile nou-înfiinţate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, care deţin maximum 19 capete vaci la data depunerii cererilor/noi înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014, eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizaţiei/asociaţiei respective;
d) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic, prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului şi prin care se confirmă menţinerea animalelor în Registrul genealogic al rasei, înscrise până la data de 28 februarie 2014, în cazul producătorilor agricoli care la această dată deţineau un efectiv de minimum 20 capete vaci în exploataţie sau se confirmă înscrierea animalelor în Registrul genealogic al rasei, în cazul producătorilor agricoli din exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014/nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014, care deţin minimum 20 capete vaci la data depunerii cererii.
Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru ajutor specific acordat producătorilor de lapte si carne la speciile de bovine si ovine/caprine, din zonă defavorizată   sunt:
a)    copia de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită ajutor specific.
b)    adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, prin structurile sale teritoriale, care certifică rasele de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală/paşapoarte. Verificările se realizează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c)    copie de pe paşaportul fiecărui animal existent în exploataţie la data depunerii cererii;
d)    documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie, dacă este cazul;
e)    pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;
f)    pentru vaca metisă cu rasă de carne, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestaţia din care provine vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;
g)    pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia certificatului de origine şi/sau copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.
Pentru stabilirea sumelor cuvenite, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi avizate de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  situaţiile centralizatoare cu efectivele de animale/cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, în vederea stabilirii cuantumului ajutoarelor după cum urmează:
a) pentru schema decuplata de producţie în sectorul lapte şi carne, până la data de 15 octombrie 2014;
b) pentru schema de decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine, până la data de 1 decembrie 2014.
Pentru schemele de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită şi producătorilor de lapte şi carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aprobă, până la data de 1 februarie 2015, situaţiile centralizatoare cu numărul total de capete eligibile şi calculează cuantumul în conformitate cu art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014.

In judeţul Gorj, sunt aşteptaţi la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, să- şi depună cererile unice de plată în sector animalier,  peste 5.000 crescători de bovine pentru schema de lapte si carne, din buget naţional si comunitar pentru un efectiv de peste 30.000 capete/6.000 tone cotă lapte si 900 crescători de ovine/caprine pentru un număr total de  peste 125.000 capete.

Director executiv,
Dr.ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.