Comunicat de presa – ajutor de minimis pentru achizitie tancuri de racire

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  informează că în şedinţa din data de 6 noiembrie 2013, Guvernul României a adoptat hotărârea privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, care urmăreşte sprijinirea crescătorilor de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi care se organizează într-o singură formă asociativă constituită la nivelul comunei.

Măsura a fost adoptată dat fiind faptul că evoluția pieţei a dovedit faptul că preluarea zilnică a laptelui materie-primă provenit de la fermele de mici dimensiuni devine tot mai neatractivă pentru procesatori din cauza costurilor legate de colectarea laptelui și de lipsa existenţei unei oferte cantitative concentrate, fapt care periclitează existența viitoare a fermelor, cu consecinţe grave sociale şi de mediu.

De asemenea, a fost luat în considerare pericolul ca unitățile de procesare să considere neviabilă economic colectarea laptelui materie-primă de la nivelul fiecărei ferme de dimensiuni reduse, întrucât respectarea cerinţelor ce ţin de igiena mulsului nu este suficientă pentru asigurarea standardelor de calitate a laptelui, esenţială fiind păstrarea acestuia la o temperatură scăzută, corespunzătoare normelor, până la predarea către procesare.

Astfel, hotărârea de guvern adoptată în şedinţa din data de 06 noiembrie 2013 stabilește cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis la 5.000 euro per formă asociativă aferent achiziţionării unui tanc de răcire cu capacitatea de 1000 litri, suma cuprinzând costurile aferente achiziţionării, instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, instruirii necesare pentru utilizarea acestora, precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare.

Valoarea totală a sprijinului financiar este de 70.878.870 lei şi cuantumul de maxim 5.000 euro pentru fiecare formă asociativă şi cuprinde costurile aferente achiziţionării, instalării tancurilor de răcire a laptelui cu o capacitate de maxim 1000 litri/unitate administrativă teritorială organizată la nivel de comună.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Condiţii de eligibilitate:

Prevederile prezentei scheme se aplică beneficiarilor, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui, pentru asigurarea livrării laptelui materie primă spre procesare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. fac parte dintr-o singură formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrative teritoriale organizată la nivel de comună, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui;
 2. vacile de lapte ale membrilor din forma asociativă prevăzută la lit. a) sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
 3. forma asociativă prevăzută la lit. a) nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea laptelui.

Documente depuse împreună cu cererea, în perioada 20 noiembrie – 30 decembrie 2013, pentru obținerea avizului prealabil:

 1. copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea tancului de răcire a laptelui pentru membrii săi;
 2. centralizator cu membrii formei asociative, aşa cum sunt definiţi la art.3 lit.a), care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru şi numărul total de vaci de lapte;
 3. copia BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative;
 4. Hotărârea adunării generale a asociaţiei prin care se aprobă achiziţionarea tancului de răcire şi prin care membrii se angajează că pe o perioadă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, menţin numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării ajutorului şi nu schimbă destinaţia utilizării tancului de răcire.

Documente depuse în perioada 20 ianuarie-20 martie 2014, după obţinerea avizului favorabil:

 1. document care atestă înscrierea vacilor de lapte a membrilor formei asociative în Registrul Naţional al Exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul SNIIA;
 2. documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziţie, de către aceasta a suprafeţei aferentă instalării tancului de răcire, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Toate facilităţile puse la dispoziția asociației de către primărie sunt valabile pentru toata perioada funcționarii investiției realizate;
 3. factura proforma, din care să reiasă valoarea de achiziție a tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul preţului de piaţă;
 4. document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.

În baza prevederilor acestei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează formularistica necesară implementării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, precum şi procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare acordării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis. Beneficiarul va anunţa orice modificare a oricărei condiții care a stat la baza acordării ajutorului de minimis la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Ajutorul de minims se derulează prin Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Director executiv,

Dr. ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.