Comunicat de presa- APIA a inceput controalele la fata locului, in sector zootehnic

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că în perioada 18 august – 17 septembrie 2014 se desfăşoară controlul la faţa locului în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor, pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în conformitate cu prevederile Ordinul MADR. nr.573/2014, modificat şi completat prin OMADR. 844/2014,

            Fermierii eşantionaţi la control si numărul de animale, pe scheme de plaţi, ce urmează a fi verificare:

 •  Ajutoare naţionale tranzitorii la specia  ovine + caprine  217 fermieri / 61.120 capete (25% din nr. de cereri, respectiv 46,44% din numărul de animale din cererea de plată);
 • Ajutoare specifice pentru  ovine + caprine din zonele defavorizate, 158 fermieri / 30.519 capete (45% din nr. de cereri, respectiv 57,14% din numărul de animale din cererea de plată);
 • Ajutoare specifice pentru  bovine din zonele defavorizate, 166 fermieri / 903 capete (8% din nr. de cereri, respectiv 11% din numărul de animale din cererea de plată);

Elementele controlate la faţa locului pentru ovine si caprine :

1.      Dacă locaţia de control (comuna /oraşul) unde se găsesc ovinele/caprinele  corespunde cu cea declarată în cererea de plată pe perioada de reţinere de 90 de zile pentru ANTO/ANTC şi pe perioada de reţinere de 100 de zile pentru OCD, de la data limită de depunerea cererii de plată (20.06.2014).

2.      Pentru ovinele/caprinelesolicitate în cerere şi existente la faţa locului:

–          existenţa unei crotalii (pentru animalele nascute  înainte de 01.01.2008) sau a  celor 2 crotalii (pentru animalele născute începând cu data de 01.01.2008) aplicate şi corespondenţa dintre nr. de identificare şi corespondenţa nr. de identificare ale animalelelor solicitate în cerere şi nr.  de identificare ale animalelor prezente la control;

–          sexul animalului;

–          existenţa  formularului F3 pentru pierdere crotalie/crotalii + comandă pentru duplicat, pentru animalele născute începând cu 01.01.2008 emis înainte de înştiinţarea controlului/supracontrolului  (dacă e cazul);

–          existenţa Registrului individual al exploataţiei.

3.      Exactitatea înregistrărilor din Registrului individual al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 6 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului conform documentelor justificative (facturi de vânzare/cumpărare şi certificate veterinare, formulare de intrare – ieşire a animalelor);

4.      Exactitatea înregistrărilor din Registrul individual al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 12 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului conform documentelor justificative (facturi de vânzare/cumpărare şi certificate veterinare, formulare de mişcare- ieşire a animalelor), în situaţia constatării erorilor la verificarea celor 6 luni anterioare controlului/supracontrolului (după caz).

5.      Pentru ovinele/caprinele solicitate în cerere şi care nu sunt prezente la faţa locului :

–          existenţa documentului justificativ pentru caz de forţă majoră animale (dacă este cazul);

–          document justificativ pentru caz de circumstanţă naturală (dacă este cazul).

6.      Documente justificative pentru caz de forţă majoră deces beneficiar (dacă este cazul):

 

Elementele controlate la faţa locului pentru bovine di zonă defavorizată :

1.      Dacă locaţia de control ( comuna /oraşul ) unde se găsesc vacile de lapte, corespunde cu cea declarată în cererea de plată pe perioada de retenţie (6 luni de la data încheierii perioadei de depunere a cererilor, respectiv 20 iunie 2014).

 2.      Pentru vacile de lapte solicitate în cerere şi existente la faţa locului:

–         2 crotalii aplicate şi corespondenţa nr. de identificare dintre animalele solicitate în cerere şi nr.  de identificare ale animalelor prezente la control;

–         înregistrare în RNE conform Raportului extras în ziua/preziua controlului

–         paşaportul animalului în original;

–         înregistrarea corectă în registrul individual al exploataţiei;

–         sexul animalului;

–         existenţa documentului justificativ pentru pierdere crotalie/crotalii formular F3 emis înainte de înştiinţarea controlului dar nu mai mult de 30 de zile înainte de data controlului (dacă e cazul).

3.      Pentru vacile de lapte care nu sunt prezente la faţa locului :

–         document justificativ pentru caz de forţă majoră animale (dacă este cazul);

4.      Document justificativ pentru caz de circumstanţă naturală (dacă este cazul)

–         înregistrarea corectă în Registrul individual al exploataţiei;

–         operarea ieşirii în RNE (nu trebuie să figureze în raportul din RNE).

5.    Documente justificative pentru caz de forţă majoră deces beneficiar (dacă este cazul).

Efectuarea controlului de eco-condiţionalitate (SMR-uri)

Efectuarea controlului privind respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR 1-5 şi 9) sunt efectuate de către inspectorii APIA din cadrul Serviciului de Control pe teren – Compartimentul Inspecţii.

În timpul unui control se verifică la faţa locului toate angajamentele şi obligaţiile pentru toţi beneficiarii schemelor de plată, care fac obiectul eşantionului cu scop control ecocondiţionalitate.

În urma verificărilor privind  SMR 1-5 şi 9, exploataţiile verificate se pot afla în una din situaţiile:

– la exploataţia verificată nu s-au constatat neconformităţi- rezultatele se transmit către S/B/C MS.

– exploataţia verificată are cerere de sprijin în IACS, iar în urma verificărilor au fost constatate neconformităţi. Conform procedurilor de Control pe Teren, expolataţia este eşantionată manual pentru Control pe Teren, iar datele controlului se introduc în sistemul IACS. O copie a raportului se ataşează la dosarul cererii de plată pe suprafaţă.

– exploataţia verificată nu are cerere de sprijin în IACS şi în urma controlului s-au constatat neconformităţi. Rezultatele controlului vor fi transmise la S/B/C MS pentru a fi preluate în administarea dosarului solicitantului .

In aceeaşi perioadă,  funcţionarii APIA, vor efectua controalele administrative pentru toate cererile de plată și efectivele de animale pe  scheme de plăţi, motiv pentru care fermierii trebuie să menţină efectivul de animale declarat  la adresa/locaţia înscrisă în cerere de plată.

In cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijinul financiar pentru schemele de plati pentru animale devine neeligibilă.

Neconformităţile constatate în procedura de control administrativ şi la fata locului se  sancţionează, potrivit legislaţiei în vigoare, în sensul reducerii cuantumului plaţilor aferente sau cu excluderi de la plată.

 

 Director executiv

 Dr.ing. Constantin  Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.