Comunicat de presa – Control pe teren Campania 2014

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că în această perioadă se desfăşoară controlul la faţa locului în vederea verificării suprafeţelor agricole declarate de fermieri  în cererile unice de plată pentru campania  2014.

Nr total fermieri esantionati la controlul pe teren, din care:

                        1.997

– control clasic

25

– control teledetectie

1.972

Dupa tipul selectiei/metodei de eşantionare

1.997

–          aleator

676

–          analiza de risc

1.321

Dupa scheme de plata

1243

     Măsura – 211 – Zona montană  defavorizată (ZMD.)

1241

     Măsura – 212 – Zonă defavorizată de condiţii natural specifice (ZDS)

2

     – Control eco-condiţionalitate (ECO.)

729

–     Agromediu – pachetul 1 – AGRO. P1

103

–     Agromediu – pachetul 2 – AGRO. P1,2

1211

–     Ajutoare naţionale de tranziţie in teren arabil   (ANT.1)

   586

–     Suprafaţa  solicitata in cererea de plata, supusa controlului

6.491,23 ha

–     Suprafaţa  eligibila din cererea de plată supusă controului

5.854,92 ha

–     Număr  parcele din eşantionul de control

4.784 parcele

In prezent se lucrează cu 15 echipe de control, iar numărul  lor va creşte in zilele următoare la 18, din care :

 •  7 echipe de control constituite din inspectori din cadrul Centrului judeţean Gorj;
 • 11 echipe din Centrele judetene Teleorman, Olt, Dol şi Vâlcea din cadrul euroregiunii.

             Controlul clasic pe teren presupune inspectarea fermelor selectate pentru control şi realizarea următoarelor acţiuni:

– Verificarea tipului culturii/culturilor de pe o anumită parcelă agricolă inclusă în solicitarea de plăţi directe;
– Identificarea limitelor culturii sau limitele terenului agricol şi măsurarea suprafeţele eligibile ale parcelelor agricole;
– Verificarea dacă parcela este utilizată în scopuri agricole;
-Verificarea  respectării  condițiilor de ecocondiţionalitate  şi evaluarea condiţiilor de înfiinţare a culturilor;
– Măsurarea suprafeţelelor ce nu sunt eligibile SAPS în cadrul parcelei agricole;
– Verificaarea respectării cerinţelor  specifice pachetelor de agromediu;
– Realizarea obligatorie a unei schiţe pentru fiecare parcelă  măsurată;
– Executarea  de fotografii digitale pentru a documenta realizarea controlului;
– Completarea unui Raport de control pe suport de hârtie.

Ecocondiţionalitatea cuprinde trei arii: bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi cerinţele minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor fitosanitare.

Potrivit art. 6 (1) al Regulamentului CE nr. 73/2009, „Statele membre se asigură că toate terenurile agricole, în special cele care nu mai sunt exploatate în scopul producţiei, sunt menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu. Statele membre definesc, la nivel naţional sau regional, cerinţele minime pentru bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), în baza cadrului stabilit în Anexa III, ţinând seama de caracteristicile zonelor în cauză, în special de condiţiile pedologice şi climatice, de tipurile de exploataţii existente, de gradul de utilizare a terenurilor în cauză, de rotaţia culturilor, de practicile agricole şi de structura exploataţiilor”.

Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), cuprinse în Anexa II din Regulamentul CE 73/2009, potrivit art. 5 (1) al aceluiaşi regulament, sunt transpuse în legislaţia naţională prin Ordinul MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42 din 2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România;

Cerinţele minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor fitosanitare ce trebuie respectate de fermierii care solicită plăţi de agromediu, conform prevederilor art. 19, alin.1 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011 şi ale art. 39, alin.3 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, au fost stabilite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, versiunea consolidată decembrie 2012.

Platile de agro-mediu (A.M.) vor fi acordate fermierilor care şi-au  asumat şi respectă, în mod voluntar, angajamente de agro-mediu, conform cărora vor respecta bunele condiţii agricole si de mediu, cerinţele minime  pe suprafaţa întregii exploataţii si cerinţele specifice aferente unuia sau mai multe  pachete disponibile pentru care aplica pe suprafaţa pe care solicita sprijinul, pentru o perioada de 5 ani sau 6 ani de la data semnării angajamentului, în condiţiile extinderii angajamentului si pentru campania 2014,

Suprafaţa solicitata în cererea de plata pentru măsura 214 Plaţi pe agro-mediu pentru pachetele P1, P2 si P4, obligatoriu trebuie sa fie aceeaşi pentru toata perioada de 5 ani (6 ani), respectiv aceleaşi parcele situate în aceleaşi blocuri fizice (judeţ – localitate – cod sirsup – nr. bloc fizic – nr. parcela – categorie de folosinţa – suprafaţa).  Aplicanții pentru pachetul P4 (culturi verzi) pot schimba anual suprafaţa pentru care aplica acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţa declarata în primul an de angajament.

Fermierul are obligaţia de a completa şi semna în caietul de agromediu declarația privind respectarea cerințelor minime pe toată suprafața exploatației, pe toata durata celor cinci/sase ani de la data semnării angajamentului si ca va completa si actualiza cu date reale caietul de agromediu.

In cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafata devine neeligibilă.

 

Director executiv,

dr. ing. Constantin Negrea

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.