Comunicat de presa – demarare control pe teren C. 2017

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că a început controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren – Campania 2017.
Astfel, în perioada 03 iulie – 01 octombrie 2017, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor tranzitorii care se aplică în agricultură, APIA Gorj efectuează controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren, iar controlul aferent al unor obligaţii specifice va avea loc în iarna sau în primăvara anului următor.
Eșantionul de control conține un număr de 2.993 dosare selectate pentru verificarea normelor de ecocondiționalitate, a schemelor de sprijin pe suprafață și în sectorul zootehnic, astfel:

 

   Numarul total fermieri esantionati la controlul pe teren, din care:2.993
– control clasic196
– control teledetectie2.797
Total suprafaţa supusă controlului13.625,52 ha
Număr total  parcele eşantionate la control27.261
Din controlul clasic,  dupa scopul de control
 Fermieri verificaţi pe schema SAPS196
 Fermieri verificaţi pe schema de mic fermier (MF)123
Fermieri verificaţi pe schema de tânăr fermier3
Fermieri verificaţi de schema de înverziere sau ecologizare ( G)25
Măsura  – 10 – Agromediu şi climă6
 Măsura  – 13-  Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri

    naturale sau cu alte constrângeri specifice

21
 Măsura 214 Plăţi compensatori de agromediu5
Ecocondiţionalitate total (SMR + GAEC)10
 Din controlul prin teledetectie dupa scopul de control :
Ecocondiţionalitate total (SMR + GAEC)111
Măsura  – 10 – Agromediu şi climă30
 Măsura  – 11 – Agricultură ecologică1
 Măsura  – 13-  Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri  specifice1.317
 Măsura 214 Plăţi compensatori de agromediu54
Fermieri verificaţi pe schema de mic fermier (MF)2.414
Fermieri verificaţi de schema de înverziere sau ecologizare ( G)188
Alte scopuri de control (  control zootehnie ANT9, SCZ19, SCZ20, SCZ22)48
Blocuri fizice de verificat cu atribut TPA. (posibil abandonate) 150

 

La numarul total de dosare de controlat mentionat, se vor adauga fermierii ce urmeaza a fi esantionati la control, in perioada urmatoare, pentru diferite neconformitati, pe una sau mai multe scheme de plati din campania anterioara, 2016.
Scopul verificărilor la fața locului este acela de a controla condițiile în care se acordă ajutorul în conformitate cu art. 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea. Pe scurt, aceasta înseamnă verificarea fiecărei parcele declarate: eligibilitate, localizare, suprafață și aspecte privind utilizarea/acoperirea terenului.
Obligațiile fermierilor selectați la control sunt următoarele:
– să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei;
– să prezinte inspectorilor informaţii şi documente legate de obiectul controlului;
– să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi cultură.
Controlul se poate face şi în lipsa fermierului dacă, scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este necesară prezenţa fermierului atunci când acesta a fost selectat cu scop control agromediu şi de asemenea pentru controlul cerințelor de ecocondiționalitate.
În cazul în care fermierul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibilă.

Director executiv,
Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.