Comunicat de presă – depunere cerere acord prealabil pentru motorina – 2015

foto motorinaCentrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj) informează producătorii agricoli că pot depune cererea de acord prealabil pentru anul 2015, pentru acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, pe o perioadă de 15 zile lucrătoare, adică în intervalul 14 iulie – 5 august 2015, inclusiv, în baza prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, publicat in Monitorul Oficial al României – Partea I nr.524/14.07.2015 si in Monitorul Oficial al României – Partea I nr.524 bis/14.07.2015.

Acest sprijin este acordat persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, persoanelor juridice, grupurilor de producători, organizaţiilor de producători, organizaţiilor şi federaţiilor organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. Sprijinul financiar poate fi solicitat şi de către persoane fizice cu condiţia ca, în termen de 60 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale de acordare a ajutorului de stat prin rambursare, să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale. Pentru a obţine acest sprijin, fermierii trebuie să respecte mai multe criterii, în funcţie de sectorul/sectoarele care îşi desfăşoară activitatea (vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare) şi anume :

a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (să deţină ID fermier);

b) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează și/sau în Registrul plantaţiilor viticole pentru via nobilă, după caz;

c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

e) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate; în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

f) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenţei de acciză se depune la Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, însoţită de:

a) copie a documentelor de identificare şi a documentelor de înregistrare, după caz;

b) adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solarii), după caz;

c) adeverinţă de la Registrul agricol eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase), după caz;

d) adeverinţă în original eliberată de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicolae pentru suprafeţele plantate cu vie, după caz;

e) situaţia suprafeţelor şi structurii estimative a culturilor pentru care se solicită ajutorul de stat;

f)copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

g) situaţia privind calculul efectivului rulat/ mediu estimat anual, in funcţie de specia de animale;

h) dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;

i) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;

k) angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea sa ca PFA sau I.I., conform OUG. 44/2008.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către Centrul Judeţean APIA Gorj, în termen de cel mult 10 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Cantităţile de motorină pentru care se emite acordul se determină numai pentru trimestrul/trimestrele următoare trimestrului in care se depune cererea de acord prealabil pentru finanţare, rămase pânâ la sfarşitul anului, avându-se în vedere următoarea alocare trimestrială : trim. I – 10%, trim. II – 35%, trim. III – 40%, trim. IV – 15% din cantitatea totală anuală.

Pentru anul 2015, prima cerere de plată însumează cantităţile de motorină utilizate în trim I şi II.

 

Informaţii suplimentare:

 

Precizăm că nu pot primi ajutor de stat producătorii agricoli aflaşi în una din următoarele situaţii:

a) sunt consideraţi întreprinderi aflate în dificultate financiară, în sensul prevăzut de art. 3, alin (2) din HG. 1174/2014;

b) sunt întreprinderi care se încadrează în prevederile art. 12 si 13 din HG. 1174/2014.

Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către APIA sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

 

Legislaţie naţională incidentă:

 

 • HG. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
 • Ordinul M.A.D.R. nr. 1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura .

Director executiv

Dr.ing. Constantin Negrea

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.