Comunicat de presa – depunere cereri agricultura ecologica

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A. Gorj) informează  potenţialii beneficiari în legătură cu prelungirea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică până la data de  29 noiembrie 2013, inclusiv, decontat din fonduri europene, respectiv din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), urmare a apariţiei H.G. nr. 785/09.10.2013 de modificare a H.G. 759/2010.

Prin excepţie de la prevederile alin. (2) din actul normativ amintit, beneficiarii solicită  organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 noiembrie 2013, a documentelor justificative, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, denumite certificate de conformitate/master certificate sau certificate de confirmare a conversiei.

Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, numită conversie.

Reamintim că beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– sunt înregistraţi  în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific,  în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene;

– deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR;

– deţin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

– se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

– în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente;

– să respecte normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC şi cerinţele legale în materie de gestionare – SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România), dacă solicită şi sprijin pentru suprafaţă.

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie.

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal; iar pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune  cererea la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 6 ianuarie 2014.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale în conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Până la aceasta data, la Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, au fost depuse 2 cereri de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sistemul de agricultură ecologică, sector de vegetal

 

Director executiv,

Dr.ing. Constantin NEGREA

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.