Comunicat de presă – Depunere cereri sprijin financiar ovine/caprine

Centrul județean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează crescătorii de ovine şi de caprine că, în perioada 5 aprilie – 30 aprilie 2013, pot depune cereri de sprijin financiar pe cap de animal pentru anul 2013, potrivit Ordinului MADR nr. 165/2013, publicat în Monitorul Oficial în data de 1 aprilie a.c., de modificare şi completare a Ordinului MADR nr. 98/2010, privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine,

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află înregistrată exploataţia de ovine şi/sau caprine.

Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele  cerinţe de eligibilitate :

a)    efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b)    efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;

c)    efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013;”

d)    cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal, solicitanții trebuie să depună o cerere vizată de asociațiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, însoţită de următoarele documente:

a)    copie de pe buletinul de identitate/ cartea de identitate/ codul unic de înregistrare/ certificat de înregistrare, după caz;

b)    dovadă cont bancar activ;

c)    certificat înscriere în Registrul Unic de Identificare;

d)    lista cu numerele de identificare ale ovinelor/caprinelor existente în exploatație si înregistrate la medicul veterinar pentru care se solicită prima.

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, afiliate la o federație a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel național, pot depune la Centrul judeţean  Gorj al A.P.I.A., în perioada 2 – 4 aprilie 2013,  următoarele documente: certificatul de înregistrare fiscală; hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei; adeverință eliberată de federația crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociației; bilanțul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară; dovada că au cel puțin un angajat specialist ,  inginer zootehnist sau medic veterinar  de minimum 10 luni până la data depunerii documentaţiei; copie de pe registrul general de evidență a salariaților pentru perioada 2012-2013.

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013 pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.

În urma controalelor efectuate, in cazul care se constată diferențe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei și numărul de animale determinat  în urma verificarii pe teren sau în Registrul Național al Exploatațiilor, se vor aplica reduceri sau excluderi de la plată.

În judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi depună cererile de sprijin financiar pe cap de animal, un număr de aproximativ 500 crescători de ovine și 300 crescători de caprine, pentru un număr total de  peste 125.000 capete.

                                                                                             

Director executiv,

Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.