Comunicat de presa – depunere cereri subventionare acciza la motorina 2013

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează producătorii agricoli  cu privire la acordarea ajutorului de stat în agricultură, în sectorul vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare  prin rambursarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 763/09.10.2013, publicată în M. Of. nr. 630/10.10.2013.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat reglementată de hotărârea de guvern mentionata sunt prevăzuţi la art. 3 lit. a) – d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Beneficiază de ajutor de stat, în temeiul prezentei scheme, orice solicitant care depune la autoritatea competenta o cerere de acord prealabil pentru finanţare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul pentru solicitarea finanţării.

Pentru anul 2013, cererea se depune după 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013, iar pentru anul 2014 cererea se depune în perioada 1 – 31 decembrie 2013.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard pentru anul 2013, de 330,395 euro/1000 litri, până la  acciza redusă  de 21 euro/1000 litri, respectiv 1,399 lei/litru motorină.

Cererea privind acordul prealabil va conţine următoarele:

a) informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul şi/sau lucrările de îmbunătăţiri funciare, pe care acesta le execută pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat;

b) în cazul solicitanţilor persoane fizice, un angajament care va preciza că, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, aceştia vor prezenta certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.

Cererea se depune  la Centrul judeţen Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza căruia sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă sau la Centrul judeţean APIA la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către Centrul Judeţen Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior, în anul 2014, în baza unor cereri de plată adresate APIA Gorj de catre beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare..

Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor art. 13 – 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

In cursul anului 2012, au fost depuse un număr de 136 cereri reprezentând 54 persoane fizice autorizate, intreprinderi familiare, intreprinderi individuale sau societati comerciale şi a fost autorizata la plata suma totala de 215.416 lei.

 Director executiv,

Dr. ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.