Comunicat de presa – eliberare adeverinte creditare sector animalier

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (C.J. APIA Gorj) informează beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul animalier, la specia bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare necesare activităţilor curente, pâna la efectuarea de către APIA a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi, potrivit prevederilor legale.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Toate convențiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o Adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca beneficiarul a depus cererea unică de plată pentru ANT sectorul zootehnic la specia bovine, pentru anul 2014, că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra cererii  de solicitare a plăţii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementarilor în vigoare, precum şi numărul de animale eligibile pentru prima pe cap de animal. De asemenea, în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei şi că beneficiarul îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul ANT, sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1456/25 septembrie 2014, cuantumului de plată înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de bovină.

Valoarea creditului va fi curprinsă între 90% – 100% din suma înscrisă în adeverinţă, în funcţie de banca creditoare,  pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sector animalier – schema decuplata de producţie în sector carne specia bovine.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi RON – ROBOR 6M + maxim 3,3% (APIA) şi RON – ROBOR 6M + maxim 3,3% (AFIR), iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Reamintim că, în judeţul Gorj, până la termenul limită de 20 iunie 2014, prevăzut de OMADR. nr. 573/2014, cu modificările si completările ulterioare, au fost depuse 3.694 cereri, pentru un număr de 22.197 capete bovine.

In conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1472/30 septembrie 2014, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură urmează să încheie convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru activităţi curente cu bancile creditoare şi pentru beneficiarii schemei cuplate de producţie, în sectorul ovine/caprine din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, iar cuantumului de plată înscris în adeverinţă este de 20 de lei pe cap de ovină/caprină.

Pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT ) – schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine,  au fost depuse  885 cereri pentru un număr de 139.967 capete ovine/caprine, efectiv femel.


Director executiv,

Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.