Comunicat de presa – Finalizare control programe Lapte si fructe in scoli

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează în legătură cu rezultatele controalelor si verificărilor pentru  îndeplinirea cerinţelor şi condiţiilor în vederea decontării sumelor derulate prin Programele de furnizare a laptelui şi fructelor în unităţile şcolare, aferente semestrului II al anului şcolar 2013/2014.

I.Programul privind  furnizarea laptelui în instituţiile şcolare

In conformitate cu prevederile OUG nr. 96/2002 şi a HG. nr. 1628/2008 cu modificarile si completările ulterioare, precum şi a normelor procedurale incidente,  scopul inspecţiei la faţa locului  este de a stabili dacă s-au îndeplinit următoarele condiţii:

–  cantitatea de produse lactate pentru care s-a solicitat ajutorul comunitar este susţinută de evidenţa documentelor privind furnizarea acestora (facturi şi dovada plăţii către furnizorul produselor lactate, în original, evidenţa cantităţii distribuite in fiecare instituţie şcolară beneficiară);

–  laptele şi produsele lactate au fost furnizate doar beneficiarilor măsurii şi nu au fost folosite ca ingrediente în prepararea mâncării;

–  la nivelul instituţiilor şcolare sunt prezente documentele şi evidenţa care atestă furnizarea şi consumul produselor lactate pentru care se solicită ajutor comunitar.

De prevederile actelor normative au beneficiat în judeţul Gorj un număr 38.208 elevi şi preşcolari, din 588 de scoli şi grădiniţe pentru care  au fost furnizate 3.240.944 porţii, respectiv cantitatea de 667.634,464 kg. produse lactate.

In semestrul al II – lea al anului şcolar 2013 – 2014, s-a solicitat şi a fost autorizată la plată, după efectuarea controlului administrativ şi la faţa locului (Consiliul Judeţean şi instituţiile şcolare beneficiare), suma de 121.175,65 euro (544.599,75  lei).

Reamintim că în semestrul I al aceluiaşi an şcolar 2013 – 2014, a fost decontată suma de 72.398,64 euro (320.870,77 lei).

    II.Programul privind  încurajarea consumului de fructe în scoli – distribuţia de mere

In conformitate cu prevederile OUG nr. 24/2010,  a Legii 195/2010 de aprobare a OUG. 24/2010, a HG. nr. 889/2011 şi HG. 905/2011, precum şi a normelor procedurale incidente,  scopul inspecţiei la faţa locului  este de a stabili dacă s-au îndeplinit următoarele condiţii:

–  evidenţa documentară financiară, respectiv facturile de cumpărare şi vânzare şi dovada plăţii către furnizorul produselor ;

–  produsele au fost furnizate doar elevilor beneficiari, respectiv elevii din clasele I – VIII, cu nominalizarea şcolilor;

– produsele distribuite sunt  numai fructele stabilite de autorităţile competente;

De prevederile actelor normative au beneficiat în judeţul Gorj un număr  30.533 elevi,  cliclul primar şi gimnazial din 267 de scoli pentru 55 zile, în care  au fost furnizate 1.647.353 bucăţi mere, respectiv cantitatea de 181.208,83 kg de fructe.

In semestrul al II – lea al anului şcolar 2013 – 2014, s-a solicitat şi a fost autorizată la plată, după efectuarea controlului administrativ şi la faţa locului (Consiliul Judeţean şi instituţiile şcolare beneficiare), suma de 592.388,14  lei.

 III. Programul privind  încurajarea consumului de fructe în scoli – măsuri adiacente

 Pentru anul şcolar 2013 – 2014 au fost implementate următoarele măsuri adiacente din Programul privind  distribuţia de mere:

*   Organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte evenimente şi /sau activităţi similare.

*  Organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea  competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit.

Potrivit legislaţiei în vigoare şi a  normelor procedurale incidente,  scopul inspecţiei la faţa locului  este de a stabili dacă s-au îndeplinit următoarele condiţii:

– numărul de bucăţi obiecte/produse acordate elevilor ca premii, în urma desfăşurării de concursuri tematice pentru care se solicită ajutor financiar, cât şi suma de bani solicitată în cererea de plată sunt susţinute de evidenţe financiar contabile privind furnizarea acestora (facturi şi dovada plăţii către furnizori/prestatori, în original);

– numărul elevilor care au beneficiat de vizite la ferme/staţiuni pomicole/legumicole corespunde cu cel din evidenţele prezente la solicitant/beneficiari, iar suma de bani solicitată este justificată de documente care atestă data, nr. de km, suma facturată se regăseşte în contractul încheiat cu prestatorul de servicii transport persoane;

– beneficiarii măsurilor adiacente implementate sunt numai elevii prezenţi la cursuri şi cărora li s-au distribuit mere;

– la nivelul instituţiilor şcolare beneficiare sunt prezente documente şi evidenţe care atestă că măsurile adiacente pentru care s-a solictat ajutor financiar au fost implementate.

In semestrul al II – lea al anului şcolar 2013 – 2014, s-a solicitat şi a fost autorizată la plată, după efectuarea controlului administrativ şi la faţa locului (Consiliul Judeţean şi instituţiile şcolare beneficiare), suma de 40.124,17 lei.

Cu ocazia controalelor adminstrative şi la faţa locului, nu au fost constatate neconformităţi sau aspecte de nerespectarea prevederilor legislative şi procedurale în vigoare.


Director executiv

Dr.ing. Constantin  Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.