Comunicat de presa – prelungire termen efectuare control la fata locului – sector animalier

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A Gorj) informează că termenul de control la faţa locului  pentru schema de plata privind  ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciiile ovine/caprine  se prelungeşte cu 10 zile, respectiv până la data de 28 septembrie 2014, inclusiv, în conformitate cu prevedeile Ordinului MADR nr.1.321/21 august 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 625/26 august 2014.

Potrivit art. 6 litera c), din Ordinul MADR nr. 573/2014,efectivul de femele ovine/caprine pentru care s-a solicitat prima trebuie să fie menţinut în exploataţie, pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor (20 iunie 2014), la adresa (localitatea/judeţul/sau păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima este identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu”.                

Reamintim că în cadrul schemei de ajutoare naţionale tranzitorii la specia  ovine + caprine,  dintr-un total de  885 cereri pentru un număr de 139.967 capete animale, sunt supuse controlului la fata locului 217 fermieri cu 61.120 capete, respectiv 25% din numărul de cereri  şi 46,44% din numărul de animale înscrise în cererea de plată;

In cadrul schemei de ajutoare specifice pentru  ovine + caprine din zonele defavorizate, dintr-un total de  352 cereri pentru un număr de 53.410 capete animale, sunt supuse controlului la faţă locului 158 fermieri  cu 30.519 capete, respectiv  45% din numărul de cereri şi 57,14% din numărul de animale din cererea de plată.

In această perioada, funcţionarii APIA efectuază în paralel controalele administrative pentru toate cererile de plată şi efectivele de animale pe  scheme de plăţi, motiv pentru care fermierii trebuie să menţină efectivul de animale  declarat  la adresa/locaţia înscrisă în cererea de plată.

In cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijinul financiar pentru schemele de plati pentru animale devine neeligibilă.

Neconformităţile constatate în procedura de control administrativ şi la fata locului se  sancţionează, potrivit  legislaţiei în vigoare, în sensul reducerii cuantumului plaţilor aferente sau cu excluderi de la plată.

 

Director executiv,

Dr.ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.