CP –Autorizare plata C 2015

Autorizarea la plată finală a fermierilor, Campania 2015

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că, începând cu data de 13 mai 2016, va autoriza la plată finală fermierii care au depus cereri de plată in sector vegetal, în cadrul Schemei de Plată benefică pentru climă şi mediu (PPABCM (de înverzire sau ecologizare) şi Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, campania 2015.

 • Potrivit art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, plătile se fac în cel mult două rate pe an, în cursul perioadei care începe la data de 1 decembrie şi se încheie la data de 30 iunie a anului calendaristic următor,
 • In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 216 din 30 martie 2016, privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţilor unice pe suprafaţă, plăţi redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se aprobă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţi pentru tinerii fermieri, precum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sector vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, pentru anul 2015,
 • Cuantumul de 100% din FEGA conform art. 4, din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului,
 • Cuantum –FEADR conform art. 59 alineatul (4), litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

 

Nivelul schemelor pentru care se face plata finală, in sector vegetal:

– 59,1277 euro/ha pentru inverzire (ecologizare) (PPABCM ;

– 86 euro/ha pentru Măsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană (ANC_ZM );

– 54 euro/ha pentru Măsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC_SEMN)

Plăţile pentru înverzire sau ecologizare se vor face la cursul de schimb valutar de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2015.

Plăţile pentru Măsura – 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, se vor face la cursul de schimb de 4,4828 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 01/01 din 06 ianuarie 2015

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din Bugetul Naţional- cofinanţare (BN), prin bugetul Ministerului Agriculturiişi DezvoltăriiRurale (MADR).

Fermieri încă neautorizaţi la plată (nepreluaţi in white list)
– fermieri selectati la control pe teren/teledetecţie
– fermieri implicati în transfer de exploatatie
– fermieri pentru care trebuie recuperate sanctiunile multianuale
– fermieri care au erori pentru nerespectare ecoconditionalitate, altele decât cele rezultate în urma controlului pe teren – fermierii care au culturi de floarea soarelui cultivată pentru care Campania 2015 este al- 3- lea an
– fermieri care au erori pentru nerespectare ecoconditionalitate, altele decât cele rezultate în urma controlului pe teren – fermierii cu cel putin una din erori generată în Campania 2014: GAEC_1003, SMR_2003, SMR_1003, CM_1003 (cei care au atins pragul de sanctiune 100% în anul trecut)
– fermieri cu sanctiuni multianuale constituite la DMS
– fermierii care au bifă de mic fermier si au solicitat sprijin cuplat
– fermieri care au bifă de mic fermier si au solicitat sprijin pentru tânăr fermier, cu o suprafată solicitată eligibilă mai mare de 7 ha
– fermieri care au bifă de mic fermier si nu au solicitat sprijin pentru tânăr fermier, cu o suprafată solicitată eligibilă mai mare de 7,7 ha
– fermieri cu erori ce vor conduce la constituirea de sanctiuni multianuale in 2015 (supradeclarare >50%, OSC_0185 pentru SAPS, TRF si PR si OSC_0197 pentru ANT)
– fermieri care au generata eroarea TRN_0770 (din IPA online)

Pe măsură ce dezvoltarea sistemului informatic va permite, Centrul Judeţean APIA Gorj va autoriza şi plata celorlalte scheme de plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii şi măsuri de dezvoltare rurală.

Autorizarea la plata a cererilor in sector animalier, va începe in jurul datei de 25 mai 2016.

In Judeţul Gorj, pentru plata de înverzire sau ecologizare, vor beneficia aproximativ 18.845 fermieri, pentru o suprafată eligibilă de 74.904,79 ha, iar pentru Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, vor beneficia aproximativ 5.800 fermieri.

Director executiv,
Dr. ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.