Despre APIA Gorj


Centrul Judeţean Gorj al APIA este insimage004tituţie publică cu personalitate juridica, în subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), organizat, în prezent, la nivel judeţean, ca serviciu public  deconcentrat.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, instituţie publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a fost constituită în baza Legii 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi are ca obiectiv fundamental accesarea şi gestionarea eficientă a formelor de sprijin financiar destinate susţinerii producătorilor agricoli, din fondurile bugetului comunitar şi ale bugetului naţional.

Înfiinţată în anul 2004 sub titulatura de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, a fost organizată teritorial sub forma serviciilor judeţene, structuri fără personalitate juridică.
Denumirea Agenţiei se schimbă începând cu data de 1 octombrie 2005 în Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate agriculturii, finanţate de la bugetul de stat.

Instituţia publică a devenit  în totalitate operaţională în anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, când a fost definitivată structura instituţională teritorială sub denumirea de sucursale judeţene, fără personalitate juridică, având în componenţă centre locale, la care au fost arondaţi producătorii agricoli din localităţile limitrofe.

Din luna septembrie 2007, structurile teritoriale au fost denumite Centre judeţene, cărora le-a fost conferită personalitate juridică, directorii executivi devenind ordonatori terţiari de credite pentru fondurile de la bugetul de stat, mai puţin pentru cheltuielile prefinanţate şi cofinanţate prin schemele de plată finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi schemele de plată finanţate din Fondul European de Dezvoltare Agricolă si Rurală (FEADR).

De la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenţia este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind ;

 • plăţile directe şi măsurile de piaţă,
 • măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este instituţia publică la nivel teritorial cu cel mai mare impact în rândul populaţiei ce desfăşoară activităţi cu specific agricol, în special în rândul populaţiei din mediu rural.

Anual, serviciile prestate de salariaţii  instituţiei se adresează către aproximativ  25.000 de fermieri, deţinători de terenuri agricole, solicitanţi ai plăţilor directe acordate din fonduri europene şi a plăţilor  naţionale compensatorii  la hectar, la care se adaugă aproximativ 10.000 de producători agricoli sau crescători de animale care solicită diferite tipuri de subvenţii, prime sau plăţi complementare directe din bugetul naţional atât în sector vegetal cât şi în sector animalier şi care totalizează mai mult de jumătate din populaţia activă a judeţului distribuită cu preponderenţă în zona rurală, al cărei obiect principal de activitate, dar şi de existenţă îl reprezintă agricultura practicată sub forma culturilor de câmp şi/sau creşterea animalelor. Aşadar, rolul Centrului judeţean Gorj al A.P.I.A. este determinant în dezvoltarea spaţiului rural, în  schimbarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei judeţului.

În vederea realizării obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare şi silviculturii, pentru Centrul Judeţean Gorj este fundamentala stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial, accesarea formelor de sprijin financiar destinate agriculturii, atât din fondurile comunitare cât şi din cele naţionale.

În acest sens principalele atribuţii ale Centrului Judeţean Gorj, constau in:

 • primirea si verificarea cererilor de plată depuse de beneficiari;
 • autorizarea la plată a cererilor de sprijin financiar sau notificarea beneficiarilor cu privire la cererile neeligibile sau la eventualele  nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;
 • plata sumelor din bugetul de stat către beneficiari;
 • evidenţa contabilă a plăţilor efectuate;
 • asigurarea îndeplinirii  cerinţelor cu privire la informarea publică a activităţilor desfăşurate;
 • asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile şi de personal;
 • colaborarea pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
 • implementarea procedurilor privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole;
 • implementarea activităţilor derulate prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control – IACS;
 • aplicarea prevederilor din manualele de proceduri şi metodologiile specifice fiecărui tip de activitate;
 • aplicarea şi utilizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole;
 • gestionarea cotei de lapte.

Comentarii inchise.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.