Informare de presa – Finalizare campanie 2014 depunere cereri unice de plata sector animalier

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează încheierea  campaniei de depunere a cererii unice de plată, pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în conformitate cu Ordinul MADR. nr. nr. 573, modificat şi completat prin OMADR. 844/2014,

La Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, au fost depuse până  la termenul limită de 20 iunie 2014, cereri unice de plata pentru următoarele scheme de plăţi:

 Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic, la speciile bovine şi ovine/caprine ce se acordă producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional:

 • schema decuplată de producţie în sectorul lapte + carne – 3.694 cereri, pentru un număr de 22.197 capete;
 • schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine – 885 cereri pentru un număr de 139.967 capete animale.
 • lapte livrat către procesare – 54 cereri pentru o cantitatea totală de 145.637,71 litri;
 • lapte din vanzări directe    –  314 cereri pentru o cantitate de 311.338,14 litri.

Ajutoare specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, ce se acordă crescătorilor de bovine/ovine/caprine, având exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute in anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 :

 • vaci de lapte – 2.079  cereri pentru un număr de 8.208 animale;
 • taurine din rase de carne şi metişii acestora ( tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne) – 71 cereri pentru un număr de 132 capete tineret bovin pentru carne;
 • femele ovine/caprine – 352 cereri pentru un număr de 53.410 capete animale.

Toate cererile fermierilor depuse dupa data de 20 iunie 2014, nu vor fi eligibile la plată pentru campania 2014.

In perioada următoare, funcţionarii APIA, vor efectua controalele administrative şi la faţa locului, motiv pentru care fermierii trebuie să menţină efectivul de animale declarate la adresa/locaţia înscrisă în cerere de plată, funcţie de schema accesată şi anume:

 •  Pentru efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ajutoarele naţionale de tranziţie trebuie să fie menţinut în exploataţie la adresa/locația menţionată în cerere pe perioada de reținere de 90 de zile de la data limită de depunere a cererii de plată;
 •  Pentru femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
 •  Pentru ajutoarele naţionale de tranziţie pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne şi lapte, la specia bovine/bivoliţe/taurine de carne, obligaţia fermierilor este de a menţine animalele pe întreaga perioada, până la autorizarea la plata, insa in cazul scoaterii animalelor din exploataţie, documentele sanitar veterinare (formularele de mişcare) se depun la Centrul Judeţean APIA. Gorj, atasate la o notificare scrisă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei modificărilor.
 • Pentru vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  situaţiile centralizatoare cu efectivele de animale/cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, în vederea stabilirii cuantumului ajutoarelor după cum urmează:

a) pentru schema decuplata de producţie în sectorul lapte şi carne, până la data de 15 octombrie 2014;

b) pentru schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine, până la data de 1 decembrie 2014.

c) Pentru schemele de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită şi producătorilor de lapte şi carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aprobă, până la data de 1 februarie 2015, situaţiile centralizatoare cu numărul total de capete eligibile şi calculează cuantumul în conformitate cu art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014.

 

Director executiv

Dr.ing. Constantin  Negrea

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.