INFORMARE DE PRESĂ PRIVIND CONTROLUL PRODUCĂTORILOR DE LAPTE ŞI DE CARNE DE VITĂ DIN ZONELE DEFAVORIZATE IN CAMPANIA 2013

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează solicitanţii Schemei de ajutor specific comunitar acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), potrivit H.G. 796/2012, cu modificările şi completările ulterioare că începând cu data de 15 septembrie 2013  va demara procedura de control administrativ şi la faţă locului a animalelor înscrise în cererile de plată depuse  în perioada 10 iunie – 15 iulie 2013 la Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Potrivit condiţiilor de acordare a ajutorului specific pentru vacile de lapte sau taurine din rase de carne din zonă defavorizată, termenul limita de retentie a animalelor este 16.01.2014 (data pana la care fermierii trebuie sa mentina in exploatatie bovinele solicitate în cerere.

Pentru controlul administrativ vor fi verificate toate cererile depuse, iar pentru controlul la fata locului cele cuprinse în eşantionul de control întocmit de o comisie dispusă  prin act administrativ al directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv 203 exploatatii cuprizând un număr total de  878 animale.

Esantionul de control a fost extras pentru minim 10% din numarul de exploatatii si pentru minim 5% din numarul de animale cu respectarea reglementărilor din legislaţia europeană, transpusă în cea naţională.  De asemenea, 75% din eşantionul de control a fost ales pe baza analizei de risc, iar  factorul aleator a fost de maxim 25% din eşantionul de control .

Pentru anul 2013, rata de control este stabilită diferenţiat, funcţie de numărul de beneficiari pentru care s-au constatat nereguli la faţa locului, respectiv de numărul de animale negăsite la faţa locului sau neeligibile în anul 2012.

Eşantionul de control va fi completat prin extragere manuală în cazul în care există situaţii de cereri retrase, respinse sau supuse unui caz de forţă majoră, deces beneficiar survenit până la data efectuării controlului, pe baza unei solicitări formulată în scris de către Centrul Judeţean şi transmisă în atenţia Comisiei de Eşantionare.

Daca in urma controalelor la faţa locului se constată nereguli semnificative, se măreşte numărul controalelor la faţa locului pentru anul în curs.

Eşantionul suplimentar pentru controlul la faţa locului, cu beneficiarii care sunt supuşi unui control la faţa locului ca urmare a extinderii, va fi transmis după extragere de către Direcţia Ajutoare Specifice Comunitare şi de Stat – A.P.I.A. Central către Directorul Centrului Judeţean

Supracontrolul la faţa locului se va efectua pentru un eşantion de 1% din totalul beneficiarilor care au făcut obiectul unui control la faţa locului pentru anul de acordare 2013, eşantionul de extindere şi eşantionul manual.

Elemente controlate  la faţa locului pentru „VACI DE LAPTE ” solicitate în cerere

–       corespondenţa între comuna/oraşul locaţiei de control declarată în cerere (preîncărcată în raport) şi comuna /oraşul locaţiei unde se găsesc animalele la faţa locului;

–       existenţa celor 2 crotalii aplicate şi corespondenţa nr. de identificare dintre animalele solicitate în cerere şi nr.  de identificare ale animalelor prezente la control;

–       înregistrare în RNE conform Raportului extras în ziua/preziua controlului;

–       paşaport original;

–       înregistrare în registrul individual al exploataţiei;

–       sexul animalului;

–       document justificativ pentru pierdere crotalie/crotalii emis înainte de înştiinţarea controlului (dacă e cazul).

 

Elemente controlate  la faţa locului pentru „METISI CU RASE DE CARNE” solicitati  în cerere

–       corespondenţa între comuna/oraşul locaţiei de control declarată în cerere (preîncărcată în raport) şi comuna /oraşul unde se găsesc animalele la faţa locului.

–       existenţa celor 2 crotalii aplicate şi corespondenţa nr. de identificare dintre animalele solicitate în cerere şi nr.  de identificare ale animalelor prezente la control;

–       înregistrarea în RNE conform Raportului extras în ziua/preziua controlului,

–       existenţa paşaportului în original, după caz;

–       înregistrarea corectă în registrul individual al exploataţiei,

–       existenţa documentului justificativ pentru pierdere crotalie/crotalii formular F3 emis înainte de înştiinţarea controlului dar nu mai mult de 30 de zile înainte de data controlului  (dacă este cazul).

 

Elemente controlate la faţa locului pentru „ALTE BOVINE” detinute:

–       existenţa celor 2 crotalii aplicate şi corespondenţa nr. de identificare,

–       înregistrare în RNE conform Raportului extras în ziua / preziua controlului,

–       paşaport original,

–       înregistrarea corectă în registrul individual al exploataţiei,

–       document justificativ pentru pierdere crotalie / crotalii formular F3 emis înainte de înştiinţarea controlului dar nu mai mult de 30 de zile înainte de data controlului  (dacă este cazul).

Reamintim că la  Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-au depus un numar de 2.021 cereri pentru un număr total de 7.558 capete animale  din care; 7.524 capete vaci lapte si 34 capete  taurine din rase de carne.

Pănă la această dată s-a finalizat controlul formal al documentaţiei aferente cererii de ajutor financiar, autorizarea şi plata efectivă a solicitării fermierilor va fi efectuată după controlul administrativ şi la faţa locului,  respectiv teremenul limită  de 30 iunie 2014.

 

                Director executiv

                                                    Dr.ing. Constantin  Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.