Informare de presa – Stadiul de realizare a PEAD 2012

Informare

cu privire la stadiul de realizare a

 “Planului anual de furnizare  a produselor alimentare pentru cele mai defavorizate persoane  PEAD – 2012

Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţia publică responsabilă de implementarea Programului European de furnizare ajutoare Alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate din România (PEAD).

In cadrul  Planului anual de distribuţie pentru 2012, potrivit Regulamentul (UE) nr. 208/2012  de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de derogare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 807/201, cuantumul total al resurselor financiare alocate statului român a fost de 60 689 367 euro.

Pentru derularea corespunzătoare a acestui program, APIA a încheiat un Acord de colaborare cu Consiliul judeţean Gorj, în calitate de organism desemnat în gestionarea  şi distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate, în cadrul căruia au fost stabilite atât cantităţile de produse alimentare alocate cât si obligaţiile instituţiilor implicate în Program.

Listele persoanelor cele mai defavorizate de judet, beneficiare ale acestor ajutoare alimentare,  au fost întocmite de catre instituţiile cu atribuţii  legale în acest sens, respectiv, Casa judeteană de Pensii Gorj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Direcţia Generală Protecţia  Persoanelor cu Handicap Gorj, precum şi de catre cele 70 de primării organizate la nivel de judeţ.

  În urma centralizării acestor liste a rezultat un număr de 44.304 persoane eligibile pentru anul 2012 în cadrul  planului anual PEAD-2012.

Resursele financiare alocate judeţului sunt de 4.226.317,53 lei reprezentând contravaloarea produselor alimentare distribuite, respectiv 1.891 tone, la care se adaugă 1.014.315,5 lei reprezentând TVA,  precum şi 169.052,58 lei, respectiv 4% din valoarea produselor, pentru chletuieli de depozitare, manipulare şi transport a alimentelor către primării, in vederea distribuirii lor către beneficiarii finali. Atât valoarea TVA, cât şi sumele aferente actiunilor de gestionare, manipulare şi transport sunt sume suportate de la bugetul statului român.

 Potrivit Acordului de cooperare, pentru anul 2012 au fost stabilte in vederea distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din judeţ următoarele produse alimentare:

 • Făină albă de grâu tip 650, în cantitate de 615,728 tone, cu o valoare totală netă de 467.306,94 lei, plus 112.153,67 lei TVA;
 • Paste făinoase, în cantitate de 45,012 tone, cu o valoare totală netă de 85117,46 lei, plus 20.428,19 TVA;
 • Biscuiţi, în cantitate de 24,074 tone, cu o valoare totală netă de 84.154,82 lei plus 20.197,16 lei TVA;
 • Orez, in cantitate de 297,435 tone, cu o valoare totală netă de 365.351,34 lei, plus 87.684,32 lei TVA;
 • Ulei, în cantitate de 291.643 litri, cu o valoare  totală netă de 1.429.664,24 lei, plus 343.119,42 lei TVA;
 • Fasole boabe, în cantitate de 63,203 tone, cu o valoare netă de 246.325,36 lei, plus 59.118,09 lei TVA;
 • Mazăre în conservă, în cantitate de 75,093 tone, cu o valoare totală netă de 182.598,39 lei, plus 43.823,61 lei TVA;
 • Bulion , în cantitate de 52,441 tone, cu o valoare totala netă de 173.722, 04 lei, plus 41.693,29 lei TVA;
 • Roşii în bullion, în cantitate de 68,112 tone, cu o naloare neta de 173.961,32 lei, plus 41.750,72 lei TVA;
 • Zahăr, în cantitate de 151,783 tone, cu o valoare totală netă de 550.328,93 lei, plus 132.078, 94 lei TVA
 • Mălai, în cantitate de 207,224 tone, cu o valoare totala netă de 467.783,69 lei, plus 112.268,09 lei TVA.

Până la această dată au fost livrate integral (100%), în depozitul Consiliului judeţean Gorj, cantitaţile de paste făinoase, biscuiţi, fasole boabe, bulion, roşii în bullion, zahăr  şi mălai. La produsele alimentare mazăre în conservă şi orez, livrările sunt de 75 %,(55,79 tone) respectiv, 93% (275,44 to), urmând ca în data de 30 ianuarie  să fie afluite şi restul cantitaţilor din aceste produse, 19,30 tone mazăre în conservă şi 22 tone orez.

Referitor la livările de făină alba de grâu şi ulei, efectuate de operatorul economic VIEM CORPORATION EOOD , sunt la nivel de 39,94 % la făină (208,98 tone), respectiv 3,95 % la ulei (11,52 tone). La această dată livrările acestor două produse alimentare sunt sistate, urmarea a nerespectării clauzelor contractuale de catre operatorul economic căştigător al licitatiei publice desfăşurate în acest sens.

În ceea ce priveşte contractele cu operatorul economic VIEM CORPORATION EOOD pentru produsele alimentare făină şi ulei de floarea soarelui acestea au fost încheiate în data de 22.06.2012, respectiv 04.09.2012, în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică de licitaţie deschisă, prevăzute de legislaţia naţională în vigoare şi de regulamentele comunitare.

Garanţiile de buna execuţie s-au constituit în cuantum de 110% din valoarea contractului pentru furnizarea de ulei de floarea soarelui în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 807/2010 şi în cuantum de 148,06% din valoarea contractului pentru furnizare făină albă de grâu, în conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) nr. 562/2011.      

Cu toate demersurile făcute de APIA Central pentru continuarea livrărilor, operatorul economic nu şi-a mai realizat obligaţiile contractuale.

În acest moment APIA a transmis notificările de reziliere a contractelor la furnizor în care s-au stabilit şi cuantumul penalităţilor pentru părţile din contracte care nu s-au realizat. Această situaţie a fost comunicată şi Comisiei Europene în vederea refolosirii fondurilor comunitare neutilizate aferente acestor contracte.

 Facem precizarea că produsele alimentare au fost alocate, din  depozitul Consiliului judeţean Gorj, către cele 70 de unităţi administrativ – teritoriale (primării), în funcţie de numarul de beneficiari aflaţi pe liste, în vederea distribuirii acestora catre persoanele defavorizate.

Totodată amintim că se fac demersuri la nivelul Comisie Europene în sensul refolosirii fondurilor comunitare rămase neutilizate ca urmare a rezilierii contractelor pentru furnizarea produselor alimentare făină albă de grâu şi ulei.

Menţionăm că, la această dată, cea mai mare parte a cantităţilor de produse alimentare au ajuns déjà la beneficiarii finali.

 

Informaţii suplimentare:

           Planul anual PEAD -2012  se desfăşoară în conformitate cu:

 • Regulamentul (CEE) nr. 807/2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea produselor de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune,
 • Regulamentul (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repartizare catre statele member a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană,
 • Regulamentul de punere în apicare (UE) nr. 208/2012  de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de derogare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 807/201,
 • Hotărârea de Guvern 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul European, modificată şi completată.

Potrivit legislaţiei în vigoare, categoriile de persoane cărora li s-a instituit un drept privind alocarea de ajutoare alimentare sunt:

 • Familiile şi persoanele singure  care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată şi completată;
 • Şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată;
 • Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obţinute din pensie, sau după caz din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
 • Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
 • Invalizii, veteranii şi vaduvele de război, persoanele care au efectuat stagiul militar, in anii 1950-1961, intr-o unitate de muncă, persoanele persecutate  din motive etnice in perioada 1940-1945, eroilor martiri  şi luptătorilor la Revoluţia din 1989, precum şi cei ai revoltei de la Braşov 1987, unor categorii de artişti interpreţi sau executanţi liber- profesionişti, persoanelor beneficiare ale unui ajutor pentru soţul supravieţuitor, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, sunt sub 400 lei/lună.

 

Director executiv,

dr. ing. Constantin NEGREA

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.