Informare de presă

presa8Informare de presă cu privire la “Planul anual de furnizare  a produselor alimentare pentru cele mai defavorizate persoane  PEAD – 2009”

În vederea realizării programului de distribuire a ajutoarelor alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare, destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate, în anul 2009 Comunitatea Europeana a alocat Romaniei o sumă totală de 28.202.682 euro destinată pentru achiziţionarea de faină de pe piaţa comunităţii, furnizare de zahăr extras din stocurile de intervenţie ale Slovaciei, decontarea cheltuielilor de transport între depozitele furnizorilor contractanţi şi depozitele Consiliilor judeţene, în calitate de organism desemnat pentru gestionarea si distribuirea produselor, precum şi pentru cheltuieli administrative.

Pe baza listelor cu persoanele cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului, întocmite de instituţiile abilitate stabilite prin act normativ, judeţului Gorj i-a fost alocată cantitatea de 679.400 kg de făină, în valoare de 1.423.436,620 lei, cantitatea de zahăr  de 195.840 kg, în valoare de 454.371,58  lei, iar suma de 63.119,60 lei este alocată pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de transportul şi depozitarea produselor alimentare.

Cantităţile  stabilite pe beneficiar, raportate la suma alocată  şi numărul total de  persoane defavorizate aflate pe liste, sunt de 15 kg de făină şi 4 kg de zahăr pentru fiecare persoană beneficiară aflată pe liste.
În judeţul Gorj livrarea produsului făină destinat persoanelor cele mai defavorizate în depozitul Consiliului judeţean Gorj a început la 01 septembrie 2009, iar primele cantitaţi de zahar au fost livrate începând cu 12 octombrie a.c. Din depozitul organismului desemnat cantitaţile de produse alimentare au fost livrate către primăriile din judeţ, în vederea distribuirii către persoanele beneficiare .

Până la această dată a fost livrată cantitatea de 320.000 kg de faină şi 42.240 kg de zahăr, produsele ajungând în depozitele primăriilor şi distribuite către beneficiarii finali, într-un procent de peste 60%.
Astfel, cantitatea de 318.925 kg de făină a fost livrată către 30 de primării, iar 42.240 kg de zahăr au fost livrate la un număr de 22 de primării.
Potrivit graficelor de livrare întocmite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bucureşti, judeţul Gorj va primi până la sfârsitul lunii octombrie încă 59.595 kg de făină, urmând ca diferenţa de 300880 kg să fie livrată până la finele anului 2009. De asemenea, cantitatea de zahăr aferentă judeţului rămasă de livrat, respectiv 153.600 kg, va fi distribuită în lunile noiembrie şi decembrie ale anului în curs.

Centrul judeţean Gorj al APIA  a efectuat, în baza atribuţiilor stabilite prin actul normativ de reglementare, o serie de inspecţii atât la depozitul Consiliul judeţean Gorj cât şi la primării, care au drept obiectiv verificarea respectarii condiţiilor de livrare, depozitare  şi distribuire a produselor alimentare în cadrul PEAD – 2009. Se menţionează că, până la această dată, nu au fost constatate deficienţe în modul de derulare a acestor acţiuni.
Acţiunea de distribuire a produselor alimentare este în desfaşurare, urmând ca toate primăriile judeţului, în calitate de destinatari finali, să primească aceste alimente în vederea distribuirii către persoanele cele mai defavorizate.

Informaţii suplimentare

Reamintim categoriile de persoane  beneficiare ale Programului de furnizare a produselor alimentare pentru cele mai defavorizate persoane  PEAD – 2009:

a) familiile  de  persoane  singure  care  au  stabilit, prin  dispoziţia  scrisă  a primarului, dreptul  la  un  venit  minim  garantat (VMG)  acordat  în  baza  Legii nr 416/2001  privind  venitul  minim   garantat;
b) şomerii care  beneficiază  de  indemnizaţie de şomaj  acordată  potrivit prevederilor Legii  nr. 76/2002  privind  sistemul   asigurărilor  pentru  şomaj şi stimularea  ocupării  forţei  de  muncă;
c) pensionarii  sistemului  public  de  pensii  ale  căror venituri, obţinute  din pensie de stat,  sau, dupa  caz,  alte tipuri de pensii, cumulate, se situează  sub  400 lei/luna;
d) persoanele  cu  handicap  grav  şi  accentuat, adulţi  şi  copii, neinstituţionalizati.
O  persoană  beneficiază  de  ajutor sub forma de produse alimentare, o  singură  dată  în  cadrul  planului,  pentru  o  singură  categorie  de  persoane  defavorizate, anume aceea   careia îi  aparţine  la  data  distribuirii  ajutoarelor, chiar  dacă  se  regaseşte,  la  acea  data,   în mai  multe dintre  categoriile  prevăzute de lege.

Legislaţie europeană şi naţională

1. Regulamentul  C.E.E.  nr. . 3149/1992 de  stabilire  a  normelor  de  punere  în aplicare   a  furnizării  de  alimente  din  stocurile  de  intervenţie   către  persoanele cele  mai  defavorizate  din  Comunitate;
2. Regulamentul  C.E.E.  nr. 1234/ 2007  privind  instituirea  unei  organizări  comune  a  pieţelor  agricole  si  dispoziţii  specifice  referitoare  la  anumite produse;
3. Regulamentul  Comisiei (C.E.)  nr. 983/2008  de  adoptare  a  planului  de  repartizare      către  statele  membre  a  resurselor  imputabile  exerciţiului  financiar   2009  pentru furnizarea de  produse  alimentare   provenind  din  stocul  de  interventie, persoanelor cele mai  defavorizate  din  comunitate;
4. Hotararea  de  Guvern  nr . 600/13.05.2009  privind  stabilirea  beneficiarilor  de ajutoare  alimentare  care  provin  din  stocurile  de  interventie  comunitare destinate  categoriilor   de persoane cele  mai  defavorizate  din  Romania  si  atribuţiile instituţiilor  implicate   in planul  european

Director coordonator,
dr. ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.