Informare – derularea HG 796/2012 privind ajutorul specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită din zonele defavorizate în anul 2012

INFORMARE

privind derularea prevederilor   HG 796/2012 cu referire la ajutorul specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită din zonele defavorizate în anul 2012

 

Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice, persoane juridice, crescători de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau din metişii acestora, denumiţi în continuare beneficiari, cu exploataţii cu cod de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, beneficiază de un ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii:

    a) vaci de lapte;

    b) bivoliţe de lapte;

   c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne.

 Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. a)  – vaci de lapte – trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

    b) să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVSA;

    c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;

    d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

    e) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere.

    (2) Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 care deţin mai multe exploataţii cu cod primit de la ANSVSA şi solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) pentru un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar.

            Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. b) – bivoliţe de lapte- trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;

    b) bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere;

    c) bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;

    d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. c)  – tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne-  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din:

(i) vaci din rase de carne; şi/sau

(ii) tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;

    b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;

    c) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

    d) să deţină documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;

    e) să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz;

    f) animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii.

    (2) Pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. c) – tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne- ajutorul specific se acordă:

    a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 20 de luni, existent sau ieşit din exploataţie în perioada 6 august a anului calendaristic precedent – 21 septembrie a anului în care se solicită ajutorul specific;

    b) anual, pentru vaci din rase de carne.

Primirea cererilor conform actului normative mai sus mentionat  s-a efectuat  pe parcursul a doua perioade;

-prima perioada s-a derulat in intervalul 06 aug- 21 sept  2012 in care s-a primit un nr de 1671 cereri pentru un numar total  de 6232 bovine din care  -6226 cap vaci de lapte

                                                                                                 –       6 cap tineret bovin

-a doua perioada s-a derulat in intervalul 29 oct- 09 noi 2012  in care s-a primit un nr de 43 cereri pentru un nr total de 135 bovine vaci de lapte

Mentionez ca pentru toate cele 1714 cereri s-a efectuat controlul administrative LVD, dupa care s-a extras pentru control in teren  un esantion aleatoriu de catre APIA Bucuresti in nr de 250 exploatatii cu un nr de 1247 cap bovine pt prima perioada  de primire a cererilor cu termen de finalizare al controlului de 21-03-2013 si un esantion de 7 cereri cu un nr de 32 cap  pt a doua perioada de primire a cererilor cu termen de finalizare al controlului de 21-05-2013.

Mentionez faptul ca modul de organizare, operativitatea de care s-a dat dovada ,profesionalismul si timpul ingaduitor au fost factorii principali care au contribuit sa se finalizeze controlul in teren cu o luna si jumatate mai devreme atat pentru prima perioada cat si pentru ce-a dea doua perioada de depunere a cererilor.

.Din cele 250 exploatatii supuse controlului cu un numar de 1247 capete pentru prima perioada de depunere a cererilor au fost gasite la control un nr de 1225 capete, in procent de 98,23%. Cele 22 capete vaci lapte negasite la control vor face obiectul penalizarilor si sanctiunilor impuse de actul normativ la 15 fermieri care erau obligati sa mentina animalele solicitate in cererea de plata pe o perioada de 6 luni de la data limita de finalizare a depunerii cererii de plata,acesta perioada fiind numita  perioada de retentie.  La controlul efectuat pentru ce-a dea doua perioada  de depunere a cererilor la cele 7 exploatatii cu un numar de 32 capete vaci lapte au fost gasite in procent de 100%      

 In cursul lunii martie va avea loc extragererea esantionului de supracontrol in procent de 1% din exploatatiile controlate pe cele doua esantioane cu termen de finalizare  de 21/03/2013 pt prima perioada si 21/05/2013 pt ce-a de-a doua perioada. Dupa efectuarea controlului in teren vom introduce rapoartele de control in baza de date si continuam cu celelalte elemente  de verificare administrative ale fluxului cererilor precum: existenta animalelor solicitate in baza de date, verificarea proprietarului exploatatiei, detinerea cotei de lapte, existenta exploatatiei in zona defavorizata ,verificarea varstei vacilor  fatate solicitate  la plata sa fie peste 17 luni precum si existenta cel putin al unui produs (vitel) fatat. Mentionam ca la data primirii cererilor toti fermierii au fost informati cu privire la obligatia mentinerii vacilor de lapte solicitate pe perioada de retentie de 6 luni de la sfarsitul perioadei limita  de depunere a cererilor precum si de obligatia prezentarii organelor  de control APIA a registrului individual al exploatatiei in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr 1760/2000. Dupa efectuarea tuturor verificarilor urmeaza autorizarea la plata care se va face incepand cu  30 iunie 2013.

 

                                                                                                                                                           Centrul judeţean  APIA  Gorj

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.