Informare fermieri cu cereri SAPS – obligatii in cazuri de forta majora

In atentia fermierilor!

Informare.pdf.

Anexa 37 – Model instiintare

 

 

  Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informea toţi fermierii care au depus cerere unică de plată pe suprafaţă în campania 2014 şi au fost afectaţi de evenimentele meteorologice şi hidrologice deosebit de grave, din perioada 27 – 29 iulie 2014, că reglementările comunitare şi naţionale incidente prevăd înştiinţarea APIA în legătură cu modificările privind structura culturilor agricole sau a limitelor parcelelor înscrise in declaraţia de suprafaţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea unui eveniment de forţă majoră sau circumstanţă excepţională.

În sensul art. 31 din Regulamentul (CE) nr.73/2009 şi art. 47, alin.1 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, situaţii precum:

– decesul fermierului;

– incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;

– un dezastru natural sever care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei;

– distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe teritoriul exploataţiei;

– o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului.

– exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat.

Dacă fermierul nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale aşa cum sunt definite de art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, acesta îşi păstrează în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În plus, dacă neconformitatea reprezintă urmarea unui caz de forţă majoră sau unor circumstanţe excepţionale în materie de ecocondiţionalitate, reducerea corespunzătoare nu se aplică (art. 75, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009).

În conformitate cu prevederile art.75, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1122/2009 şi art.47, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale menţionate anterior (cu excepţia decesului agricultorului şi a incapacităţii profesionale de lungă durată a agricultorului) trebuie aduse la cunoştiinţa APIA de către fermier printr-o Înştiinţare (anexa nr. 37, ataşată), iar documentele doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie prezentate de către fermier Centrelor Locale/Centrelor Judeţene/Centrului APIA al Municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care acesta este în măsură să facă acest lucru.

Documentele doveditoare în situaţia de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale în cazul  unui dezastru natural sever care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţie, sunt următoarele:

ü  Procesul-verbal de constatare eliberat de primărie / procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General/Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru dezastre naturale severe şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei.

Toate documentele doveditoare sunt prezentate de fermieri în original în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii. La dosarul cererii de plată se păstrează copia documentului doveditor pe care funcţionarul APIA înscrie „conform cu originalul” şi semnează. Ulterior, copia documentului este datată, ştampilată şi înregistrată de funcţionarul APIA în Registrul de intrări-ieşiri.

 

ATENŢIE:  În cazurile în care fermierii invocă forţa majoră datorită unui dezastru natural sever cauzat de un fenomen natural/expropriere/intervenţii temporare, funcţionarii APIA vor acorda o atenţie deosebită verificării Anexei 37 completată de fermier şi documentelor doveditoare specifice prezentate de acesta.

În acest sens, se verifică dacă:

–          documentele doveditoare ale fenomenului invocat, prezentate de fermier la APIA sunt în concordanţă cu prevederile legale, sunt întocmite de instituţiile abilitate şi sunt pe numele solicitantului de plată pe suprafaţă la APIA;

–          parcelele agricole şi culturile din Anexa nr. 37 depusă de fermier la APIA se regăsesc în declaraţia de suprafaţă a acestuia;

–          datele din documentele doveditoare ale fenomenului invocat privind suprafaţa/suprafeţele agricole şi culturile agricole afectate se referă la suprafeţele şi culturile agricole din Înştiinţarea fermierului către APIA – Anexa nr. 37.

În cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată pe suprafaţă, a modificărilor aduse cererii şi a documentelor aferente acestor modificări, dacă aduce la cunoştiinţa APIA fenomenul invocat în termenul prevazut de art. 75 alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1122/2009 şi prezintă documentele doveditoare ale fenomenului invocat, documente solicitate de APIA în conformitate cu legislaţia în vigoare.

In cazul angajamentelor de agromediu:

Daca exista document de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale introdus în sistemul IT în campania anterioară pentru o suprafaţă aflată sub angajament şi acesta justifică integral scăderea suprafeţei aflată sub angajament de agro-mediu, erorile de nerespectare angajament vor fi justificate automat de către sistemul IT, cu textul predefinit “forta majora – circumstante exceptionale”.

 

 Director executiv,

Dr.ing. Constantin Negrea

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.