Informare privind privind rezultatele controalelor realizate pentru cererile de ajutor specific comunitar la speciile bovine si ovine/caprine

Informare

privind rezultatele controalelor realizate pentru cererile de ajutor specific comunitar la speciile bovine si ovine/caprine

 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A. Gorj) informează că au fost finalizate acţiunile de verificare şi control pentru  cererile depuse de solicitanti, în conformitate cu prevederile H.G. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de vaca din zonele defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu reglementările acestui act normativ, s-au primit un numar de 2.021 cereri pentru un efectiv de 7.558 capete. In urma extragerii esantionului de control, un numar de 203 exploatatii cu un efectiv de 878 capete bovine au facut obiectul controlului la fata locului.

In urma verificarilor la fata locului, din cele 878 de animale din esantionul de control au indeplinit conditiile de eligibilitate un numar de 807 capete, în proportie de 92%, iar diferenta de 71 de capete nu a fost admisa la plata datorita nerespectarii  mai multor cerinţe şi condiţii de eligibilitate , dintre care enumerăm :

 • nerespectarea perioadei de retentie de 100 de zile de la data finalizarii depunerii cererilor în sensul înstrăinării animalelor sau tranferării lor către alte exploatatii pentru accesarea unor masuri  din PNDR;
 • nerespectarea locatiei declarată în cererea de plată, într-o zonă defavorizată;
 • neexistenta crotaliilor aplicate si corespondenta codului de identificare dintre  animalele solicitate in cerere si codul de identificare ale animalelor prezente la control;
 • neînregistrarea in RNE conform raportului extras in ziua controlului;
 • neexistenta pasaportului în original al animalului;
 • sexul animalulu;i
 • lipsa înregistrării sau înregistrarea incorecta in registrul individual al exploatatiei;
 • neexistenta formularului F3 în cazul  pirderilor de crotalii;
 • neexistenta documentelelor justificative de forta majora sau circumstanta naturala.

In urma verificarilor administrative un numar de 71 de exploatatii cu un numar de 156 de capete animale aferente nu au indeplinit conditiile de eligibilitate, datorita vârstei sub 17 luni a animalului, vacile nu au fatat niciodată, sau nu aveau produşi inregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE.)

 De asemenea, au fost finalizate acţiunile de verificare şi control pentru  cererilor depuse de solicitanti în conformitate cu prevederile  HG 786/2013 privind cererile de ajutor specific acordat producatorilor pentru ovine si caprine din zona defavorizata. Cererile s-au primit in 2 etape, respectiv  242 cereri, pentru un număr de 48.642 capete.

Urmare a extragerii esantionului de control pentru cele 2 etape, un numar de 24 de  exploatatii cu un efectiv de 6.106 capete ovine au facut obiectul controlului la fata locului.

In urma efectuarii controlului la fata locului, din cele 6.106 capete ovine  s-au confirmat un numar de 5.210 capete, în proportie de 85%. Din cele 24 de exploatatii, 3 exploatatii sunt neeligibile, neîndeplinind condiţia de minim 50 capete, iar restul animalelor neeligibile nu au respectat conditia de retenţie fiind scoase din exploatatie mai devreme de 100 de zile  de la data finalizării primirii cererilor sau fermierii controlati nu au detinut formulare F3 şi comanda  crotalii in cazul pierderii acestora pentru animalele născute începând  cu anul 2008 .

Până la termenul limită de 31 martie 2014, Centrul judetean APIA Gorj, va centraliza şi transmite către APIA Central, toate situaţiile referitoare la eligibilitatea animalelor cuprinse în cererile de plată.

Plătile efective către fermieri, se vor face cel mai probabil în cursul lunii aprilie, după adoptarea actelor normative cu privire la cuantumul plăţii /animal de lapte sau de carne, din buget comunitar.

 

Director  executiv,

CONSTANTIN  NEGREA

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.