Informare stadiu PEAD -2013_23.08.2013

Informare

cu privire la stadiul de realizare a

 “Planului anual de furnizare  a produselor alimentare pentru cele mai defavorizate persoane  PEAD – 2013

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţia publică responsabilă de implementarea Programului European de furnizare ajutoare Alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate din România (PEAD).

In cadrul  Planului anual de distribuţie pentru 2013, potrivit Regulamentul (UE) nr. 1020/2013  de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2013 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de derogare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 807/201, cuantumul total al resurselor financiare alocate statului român este de 55.880.716 Euro.

Pentru derularea corespunzătoare a acestui program, APIA a încheiat un Acord de colaborare cu Consiliul judeţean Gorj, în calitate de organism desemnat în gestionarea  şi distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate, în cadrul căruia au fost stabilite atât cantităţile de produse alimentare alocate cât si obligaţiile instituţiilor implicate în Program.

Listele persoanelor cele mai defavorizate de judet, beneficiare ale acestor ajutoare alimentare,  au fost întocmite de catre instituţiile cu atribuţii  legale în acest sens, respectiv, Casa judeteană de Pensii Gorj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Direcţia Generală Protecţia  Persoanelor cu Handicap Gorj, precum şi de catre cele 70 de primării organizate la nivel de judeţ.

În urma centralizării acestor liste a rezultat un număr de 40.696 persoane eligibile pentru anul 2013 în cadrul  planului anual PEAD-2013

Resursele financiare alocate judeţului sunt de 4.174.127,55 lei reprezentând contravaloarea produselor alimentare distribuite, la care se adaugă cheltuieli de transport până la depozitul Consiliului judeţean Gorj în valoare de 185,203.04 lei, suma de 1.046.239,34 lei reprezentând TVA aferent,  precum şi suma de 166.965,10 lei, respectiv 4% din valoarea produselor, pentru cheletuieli de depozitare, manipulare şi transport a alimentelor către primării, in vederea distribuirii lor către beneficiarii finali. Atât valoarea TVA, cât şi sumele aferente actiunilor de gestionare, manipulare şi transport sunt sume suportate de la bugetul statului român.

Potrivit Acordului de cooperare, pentru anul 2013 au fost stabilite in vederea distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din judeţ următoarele produse alimentare :

 • Făină albă de grâu, în cantitate de 692,575 tone, cu o valoare totală netă de 1.110.052,37, plus 266.412,57 lei TVA;
 • Mălai extra, în cantitate de 377,358 tone, cu o valoare totala netă de 776,308,83 lei, plus 112.268,09 lei TVA.
 • Paste făinoase, în cantitate de 25,906 tone, cu o valoare totală netă de 60.230,30 lei, plus 14.455,27 lei TVA;
 • Ulei, în cantitate de 233.671 litri, cu o valoare  totală netă de 1.290.562,60 lei, plus 309.735,02 lei TVA;
 • Roşii în suc propriu, în cantitate de 41,449 tone, cu o valoare neta de 146.949,19 lei, plus 5.595,65 lei TVA;
 • Zacuscă, în cantitate de 21,812 tone, cu o valoare netă de 138.744,29 lei, plus 33.298,63 lei TVA;
 • Conservă de carne, în cantitate de 15,543 tone, cu o valoare netă de 266.763,80 lei, plus 64.023,31 lei TVA;
 • Miere de albine, în cantitate de 12,974 tone, cu o valoare netă de 170.911,68 lei, plus 41.018,80 lei TVA;
 • Zahăr, în cantitate de 122,710 tone, cu o valoare totală netă de 398.807,53 lei, plus 95.713,81 lei TVA;

 

Valoarea totala a sumei alocate judeţului Gorj în cadrul PEAD – 2013 este  5.572.535.03 lei.

La această dată,  Programul se afla în desfăşurarea acţiunilor de livrare a produselor alimentare în depozitul organismului desemnat, respectiv, Consiliul judeţean Gorj.

Au fost livrate 119,800 ulei  de floarea soarelui şi 43 tone de faină albă de grau. Potrivit graficelor de livrare urmeaza sa ajungă in depozit, până la sfârşitul lunii august încă 92 de tone din produsul făină albă de grâu, 20,736 tone din produsul  alimentar roşii în suc propriu şi 22 tone de zahăr.

Până în prezent a fost distibuită întreaga cantitate de ulei livrată de furnizor, către 26 de localitati ale judeţului şi 15 tone de făină albă de grâu în Municipiul Motru.

Livrarea produselor alimentare în depozitul Consiliului Judeţean Gorj se încheie la data de 31 decembrie 2013.

Concomitent, Consiliul judeţean Gorj livrează produsele alimentare către primăriile din judeţ, în vederea distribuirii acestora către beneficiarii finali, în speţă,  către persoanele cele mai defavorizate aflate pe listele întocmite de către instituţiile cu atribuţii în acest sens,  implicate în Program.

Informaţii suplimentare:

Planul anual PEAD -2013  se desfăşoară în conformitate cu:

 • Regulamentul (CEE) nr. 807/2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea produselor de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune,
 • Regulamentul (UE) nr. 1020/2013  de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2013 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de derogare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 807/201,
 • Hotărârea de Guvern 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul European, modificată şi completată.

Potrivit legislaţiei în vigoare, categoriile de persoane cărora li s-a instituit un drept privind alocarea de ajutoare alimentare sunt:

 • Familiile şi persoanele singure  care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată şi completată;
 • Şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată;
 • Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obţinute din pensie, sau după caz din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
 • Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
 • Invalizii, veteranii şi vaduvele de război, persoanele care au efectuat stagiul militar, in anii 1950-1961, intr-o unitate de muncă, persoanele persecutate  din motive etnice in perioada 1940-1945, eroilor martiri  şi luptătorilor la Revoluţia din 1989, precum şi cei ai revoltei de la Braşov 1987, unor categorii de artişti interpreţi sau executanţi liber- profesionişti, persoanelor beneficiare ale unui ajutor pentru soţul supravieţuitor, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, sunt sub 400 lei/lună.

 

Director executiv,

dr. ing. Constantin NEGREA

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.