Informatii pentru fermieri – plati directe pentru terenuri

saps1Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) implementează măsuri de sprijin pentru fermieri finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură – FEGA ca plăţi directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – SAPS, precum şi măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR ca plăţi naţionale directe complementare – PNDC. În cadrul Axei nr. 2 din PNDR 2007-2013 sunt prevăzute măsuri cu finanţare FEADR (măsura 211, 212, 214) ce vizează acordarea de plăţi compensatorii pentru terenurile agricole situate în zonele defavorizate .

În vederea administrării şi controlului sprijinului acordat fermierilor după aderarea României la Uniunea Europeană, s-a creat în cadrul APIA un instrument denumit Sistem Integrat de Administrare şi Control – IACS. Componentele IACS urmăresc să gestioneze cererile de plată înaintate de către fermieri şi să se asigure de corectitudinea informaţiilor declarate de aceştia. Acest control al corectitudinii se realizează prin compararea datelor declarate de fermier în cererea de plată cu o serie de date de referinţă, stocate în baza de date a sistemului.

În anul 2012, din fondurile europene: fondul european pentru garantare în agricultură (F.E.G.A.), fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (F.E.A.D.R.) şi bugetul naţional se acordă fermierilor plăţi în cadrul următoarelor scheme/măsuri de sprijin:

I.1. Schema de plată unică pe suprafaţa (SAPS)

I.2. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC):

I.2.1. PNDC1- culturi în teren arabil,

I.2.2. PNDC2- in pentru fibră

I.2.3. PNDC3- cânepă pentru fibră

I.2.4. PNDC4- tutun

I.2.5. PNDC5- hamei

I.2.6. PNDC6- sfeclă de zahăr

I.3. Schema de plată separată pentru zahăr

I.4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zonamontană

I.5. Măsuri de dezvoltare rurală

I.5.1. Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD)-Măsura 211

I.5.2. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană –  Măsura 212

     I.5.2.1. Zona semnificativ defavorizată (ZSD)

     I.5.2.2. Zona defavorizată de condiţii naturale specifice (ZDS)

I.5.3. Plăţi de agro-mediu-Măsura 214

– pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală

– pachetul 2 – practici agricole tradiţionale

– pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări

– pachetul 4 – culturi verzi

– pachetul 5 – agricultura ecologică:

            ◦◦ varianta 5.1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)

            ◦◦ varianta 5.2 – legume (inclusiv ciuperci şi cartofi)

            ◦◦ varianta 5.3 – livezi

            ◦◦ varianta 5.4 – vii

            ◦◦ varianta 5.5 – plante medicinale şi aromatice

– pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

– pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis)

Măsurile de dezvoltare rurală sunt măsuri cuprinse în Axa II din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R. 2007-2013).

Plăţile directe în cadrul Schemei de plata unică pe suprafaţă (SAPS) se vor acorda ca plată unică pe hectarul de teren agricol, independent de nivelul producţiei (decuplate de producţie). România aplică această schemă în primii trei ani după aderare, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani cu aprobarea Comisiei Europene.
Conform Tratatului de aderare, România suplimentează acest sprijin prin plăţi naţionale directe complementare (PNDC) aşa numitele “top up-uri” (măsuri finanţate din FEADR  şi din  bugetul naţional).

Fermierii pot beneficia de  plăţile directe pe suprafaţă dacă:
– completează şi depun o cerere în termenul şi forma cerută de APIA care să fie înregistrată de către Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
– utilizează o suprafaţă agricolă care este întreţinută în bune condiţii agricole şi de mediu – GAEC;
– suprafaţa exploataţiei îndeplineşte criteriile de mărime (este egală sau mai mare de 1 hectar şi este compusă din parcele agricole eligibile egale sau mai mari de 0,3 ha sau 0,1 ha pentru vii, livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole).

Fiecare stat membru al Uniunii Europene şi-a stabilit bunele condiţii agricole şi de mediu pe care trebuie să le respecte fermierii care solicită plăţi directe.

Bunele condiţii agricole şi de mediu sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de teren agricol care solicită sprijin în cadrul schemelor de plată pe suprafată după data aderării. De asemenea, aceste condiţii sunt obligatorii pentru toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent dacă fermierul solicită sprijin numai pentru o parte dintre ele.

Fermierii sunt informaţi asupra modalităţii de accesare a sprijinului sub forma plăţilor directe printr-un ghid al fermierilor „Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2012”, pus la dispoziţia lor, în mod gratuit, de către APIA.

Fermierii care doresc sprijinul/plata aferenta uneia si schemele menţionate anterior trebuie să bifeze schema dorită în câmpul aferent din cererea unică de plată pe suprafaţă. Cerere unică de plată pe suprafaţă 2009, să depună la APIA documentele aferente respectivului PNDC, Schemei de plată pentru culturi energetice, Schemei de plată pentru tomatele destinate procesării, Schemei de plată separată la zahăr, conform termenelor menţionate şi să bifeze de asemenea în cererea unică de plată pe suprafaţă tipul de document depus.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.