IP – Modificari legislative

INFORMARE

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că au fost adoptate prin acte normative recente mai multe reglementări legislative care modifică şi completează prevederile OUG nr.3/2015, precum şi ale OMADR nr.619/2015, cu referire la prelungirea perioadei de depunere a cererilor unice de plată în campania 2016, modificarea unor dispoziţii privind depunerea cererilor de către unităţile de cercetare ce desfăşoara activitate agricolă, precum şi de către asociaţiile crescătorilor de animale şi cooperativelor agricole, dar şi unele clarificări referitoare la eligibilitatea efectivelor de animale în perioada de retenţie, în cadrul schemelor accesate, cu referire la sprijinul cuplat.

Adoptarea acestor acte normative permite fermierilor români depunerea cererilor unice de plată, in Campania 2016, fară penalităţi până la data limită de 31 mai 2016, inclusiv. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 31 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai.

Modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 31 mai, fără penalităţi şi după data-limită de 31 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată şi/sau modificările cererii unice de plată ar fi fost depuse până la data limită de 31 mai.

Incepând cu anul de cerere 2016, în cazul concesionării/închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, constituită în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii plăţilor pot fi:

a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al asociaţiei o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei, sau

b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, prin păşunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului. Exploataţia asociației este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor. Animalele înregistrate în exploatația asociației rămân în proprietatea membrilor asociației crescătorilor de animale.

În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al grupurilor de producători, care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte prin păşunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăţilor pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producător, în aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale.

Potrivit modificărilor legislative adoptate, sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care în perioada celor 100 de zile au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar. Modificările şi completările vizează şi alte prevederi şi anume; efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art.53 alin.(4) paragraful al doilea litera a) din

Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat,
Pentru aplicarea adecvată a prevederilor regulamentelor Uniunii Europene în domeniu, se modifică prevederile referitoare la beneficiarii plăţilor, făcându-se o delimitare clară între beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii, respectiv cei ai Măsurii 10 – Agro-mediu şi climă din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care nu trebuie să aibă calitatea de „fermier activ” şi beneficiarii plăților directe şi ai măsurilor 11-agricultură ecologică şi 13- plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, care trebuie să îndeplinească calitatea de „fermier activ”.
Prin OUG nr. 17 din 11 mai 2016 aprobată în Guvern, se înfiinţează funcţia de ataşat agricol, în cadrul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea asigurării reprezentării României în plan extern, în domeniul politicii agricole comune şi promovării produselor agroalimentare.

Director executiv,
Dr.ing. CONSTANTIN NEGREA

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.