Institutiile implicate in derularea PEAD

Atribuţiile şi responsabilităţile  instituţiilor centrale şi locale  implicate în aplicarea şi derularea programului.

Pentru  coordonarea  implementarii  planului  se  constituie  la  nivel  central  grupul  de  lucru  format  din  reprezentanti  ai  Ministerului  Agriculturi, Padurilor si  Dezvoltarii  Rurale, Agentiei  de  Plati  si  Interventie  Pentru   Agricultura, Ministerul  Administratiei  si  Internelor  si  Ministerul  Muncii, Familiei si Protectiei   Sociale, nominalizati  de   catre conducerea  acestora.
Pentru  buna  desfasurare  la  nivel  judetean  a  planului  se  formeaza  grupuri  de lucru  constituite  din  reprezentantii   ai  Consiliului  judetean  precum  si  ai servicilor  deconcentrate   ale   M.A.P.D.R., A.P.I.A., M.A.I., M.M.F.S.P., numiti  prin  decizie   a  conducatorilor  acestor   institutii.

Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei  Sociale are următoarele atribuţii:

1) Stabileste   categoriile  de  persoane  cele  mai  defavorizate  beneficiare:
2) Coordoneaza  colectarea, de  la   institutile   aflate  in  subordine, a  datelor personale  ale  beneficiarelor  si  asigura  transmiterea acestora  catre Consiliile judetene;
3) Asigura  comunicarea  cu  celelalte  autoritatii   ale  administratiei  centrale implicate  in  plan  si  comunica  operativ  consiliilor judetene  orice modificare  a  componentei  listelor  transmise.

Ministerul Administratiei şi Internelor are următoarele  atribuţii:

1) Asigura  ordinea  si  buna  desfasurare  a  activitatilor  cuprinse  in  plan   la  locul  de  distribuire   a   alimentelor;
2) Prin  intermediul   Institutiei  Prefectului, sprijina  activitatea  de  distribuire  a produselor  alimentare  catre  persoanele  cele  mai  defavorizate;
3) Identifica  depozitele  necesare , prin  intermediul  Administratiei  Nationale  a Rezervelor  de  Stat  in  scopul  utilizarii  acestora   de  catre  Consiliile judetene , pentru  derularea  planului;
4) Comunica  Consiliilor  judetene , lista  spatiilor  disponibile  in  depozitele  rezervelor  de  stat;
5) Permite, prin  intermediul   A.N.R.S. accesul  in  aceste   spatii  al    reprezentantilor   M.A.P.D.R.  si   ai   A.P.I.A.  pentru  controlul  spatiilor  de depozitare  si  al  produselor  stocate  precum  si  accesul  agentilor  economici  si  al autoritatiilor  administratiei  publice, in  vederea  depozitarii / ridicarii  spre distribuire   a  produselor  alimentare, dupa obtinerea  aprobarilor  legale;

Ministerul  Agriculturii, Pădurilor şi  Dezvoltării  Rurale are următoarele  atribuţii:

1) Informeaza  Comisia  Europeana  pâna pe  data  de   1  februarie  a  fiecarui an  asupra  intentiei  de  participare  a  Romaniei  la  planul  pe  anul     urmator;
2) Transmite Comisiei  Europene  pina  in  data  de  31 mai a  fiecarui  an,  informatii   privind:
– produsele  si  cantitatile  pe  fiecare  tip  de  produs, necesare  pentru indeplinirea  planului   pentru  anul  urmator;
– forma  in  care  se  vor  distribui  produsele  catre  beneficiari;
– categoriile  de  persoane  beneficiare.
3) In  timpul  derularii  planului, informeaza   Comisia  Europeana  cu  privire la  modificarile  previzibile   ale  cheltuielilor  care  pot  surveni  in  aplicarea  planului;
4) Transmite  Comisiei  Europene   inainte  de  30 iunie   raportul  anual  de indeplinire  al  planului  pe  parcursul   anului  financiar  anterior.

Agentia de Plăţi  şi Interventie pentru  Agricultură  are următoarele  atributii:

1) Gestioneaza  prin  proceduri   proprii  aplicarea  regulamentelor  comunitare anuale  de  alocare  catre  statele  membre  a  resurselor  imputabile  pentru furnizarea  de  produse  alimentare  din  stocurile  de  interventie;
2) Organizeaza  si  deruleaza  procedura  de  achizitie  publica   pentru selectarea   operatorilor  economici;
3) Incheie  si  urmareste  realizarea  contractelor  cu  operatorii  economici  selectati;
4) Stabileste   in  baza  numarului  de   beneficiari  transmis  de Cconsiliul judetean   cantitatile  de  ajutoare  ce  vor  fi  alocate  fiecarui   judet;
5) Primeste  de  la Consiliile judetene  datele  privind  derularea  planului  si  le centralizeaza  in  vederea  transmiteri  acestora   in  cadrul  raportului  anual catre  Comisia  Europeana;
6) Transmite  lunar  Comisiei  Europene  platile  efectuate  in  cadrul exercitiului  financiar   din  F.E.G.A.;
7) Asigura  verificarea  materiala   si  contabila  a   distribuirii   alimentelor prin  actiuni  de  control   in  toate  etapele  de  derulare a planului  si  la toate  nivelele;
8 ) Incheie  cu  Consiliile  judetene   un  acord  privind  modalitatea  de  punere  in  aplicare  a  planului;
9) Transmite la M.A.P.D.R.  raportul  anual  de  indeplinire  a  planului  pe parcursul  anului  financiar  anterior  pentru  a  fi  comunicat  Comisiei Europene;
10)  Primeste  si  analizeaza  propunerile  de  imbunatatire  a  puneri  in  aplicare a  planului.

Autoritatile administratiei publice locale, respectiv  Consiliile Judetene  au urmatoarele atribuţii:

1) Intocmesc   listele  nominale  cu  persoanele  beneficiare;
2) Centralizeaza  listele  si  comunica  numarul  total  de  beneficiari  din  judet  catre   A.P.I.A.  ca  baza   pentru  alocarea   cantitatii  de  ajutoare, proportional  cu ponderea  acestora  in  total  beneficiari  pe  ţară;
3) Identifica   si  comunica   in  fiecare  an, pentru  anul  2009, in  termen  de  20  de zile  de  la  intrarea  in  vigoare   a  H.G. nr. 600/2009, iar  pentru  anii  urmatorii, pâna  la  data  de  15 octombrie  a  anului  anterior, la  A.P.I.A., depozitele autorizate  care  fac  obiectul  planului;
4) Receptioneaza   produsele  alimentare  in  baza  graficelor  de  livrari  stabilite de A.P.I.A.  cu   operatorii  economici ;
5) Depoziteaza  si  distribuie  produsele  alimentare  catre   beneficiari  si  tine evidentele   contabile;
6) Distribuie  din  depozite  produsele  alimentare  direct  catre  persoanele defavorizate  sau  prin  primarii. Distribuirea   se  face  pe  baza  listelor  nominale cu  persoanele  defavorizate   completate  cu  datele  de  identificare, catitatea primita, data  si  semnatura  persoanelor  beneficiare;
7) Consiliile  judetene  transmit  la  A.P.I.A. lista  cu  primariile  si  cantitatile repartizate  pentru  distributie,  ramânind   responsabile  direct  fata de A.P.I.A. in ceea ce priveste  receptia  si  distributia  produselor  alimentare;
8 ) Intocmesc si pastreaza  cel  putin 3 ani  de  la  sfârsitul anului  intocmirii  documentelor  de  evidenta  a  operatiunilor  de  preluare   transport  si  distribuire;
9) Decid  în cazul  in care  exista  modificari  ale   numarului de  persoane  fata  de lista  finala  transmisa  de  A.P.I.A. asupra  cantitatiilor  ce  vor  fi  distribuite   pornind  de  la  cantitatea  totala  alocata  de  A.P.I.A;
10) Transmit  lunar  la  A.P.I.A. pentru  luna  incheiata,  pâna  la  data de  25 a lunii   urmatoare  decontul  privind  cheltuielile;
11) Transmit  la  AP.IA.  raport anual asupra punerii in aplicare a planului pina la 31 martie a anului urmator  de  implementare;
12) Incheie  un  acord  cu  A.P.I.A. cu  privire  la modalitatea  de  punere  in aplicare a planului.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.