Sprijin comunitar pentru sectorul apicol 2011- 2013

Scopul de bază al Programului este sprijinirea financiară a activităţilor de profilaxie şi combatere a varoozei, a efectuării analizelor fizico-chimice ale mierii, a achiziţionării materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine în vederea obţinerii produselor apicole de cea mai înaltă calitate în stupine, a achiziţionării stupilor, tipăririi şi multiplicării ghidului de bune practici în apicultură. Finatare asigurata  din FEGA si bugetul national.

 Beneficiarii sprijinului financiar sunt apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, organizati în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislației în vigoare.

 Apicultorii nu pot solicita sprijinul financiar in nume propriu, direct la APIA pentru actiunile aprobate prin HG. nr.245/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia trebuie sa depuna anual la sediul formei asociative la care sunt inscrisi,  cerere prin care solicita sprijinul financiar pentru actiunile decontate prin Programul national Apicol in perioada 2011-2013.

Solicitantii sprijinului financiar sunt:

 • asociaţiile de crescatori de albine recunoscute, conform legislaţiei în vigoare ; 
 •  uniunile apicole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare;
 •  cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare;
 •  grupurile de producatori recunoscute conform legislaţiei în vigoare;
 •  federaţii apicole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare;

 Actiunile pentru care se acorda ajutor comunitar finaciar apicultorilor sunt:

 • Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori, prin tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv, flayere, afişe, broşuri;
 •  Combaterea varoozei, prin decontarea contravalorii achiziţiei de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională şi din apicultura ecologică;
 • Raţionalizarea stupăritului pastoral, prin achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral;
 •  măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii, prin decontarea preţului/costului fără TVA, pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii;
 •  Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional, prin achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România;

Termen limita de depunere cerere : 01 august, anual.

Cererile pot fi trimise prin poştă, cu confirmare de primire, sau depuse personal la Centrul judeţean al APIA. Pentru cererile trimise prin poştă, data luata in considerare este data de primire a postei. Forma asociativa trebuie să se asigure că a depus/trimis cererea in termenul limita de depunere aprobat.

Cheltuielile eligibile detaliate pentru fiecare forma de sprijin si etapele de urmat in cazul solicitarii sprijinului financiar

Ghidul solicitantului pentru PNA 2011-2013

Formulare  

Legislatie

HOTARÂRE Nr. 245 din 16 martie 2011 privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011 – 2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum si a valorii sprijinului financiar, cu completarile si modificarile ulterioare

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.