Sprijin financiar asigurat de la bugetul de stat pentru sectorul viticol

struguri4Sprijinul financiar se acorda numai pentru activitatile care nu sunt finantate din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european piscicol, fonduri
structurale si de coeziune. Sursa de finantare a sprijinului se asigura anual din bugetul
de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate de M.A.D.R.

Beneficiarii formelor de sprijin financiar sunt producatorii agricoli, persoane fizice
si/sau persoane juridice, care detin si/sau exploateaza suprafete cultivate cu vita de vie
si/sau produc vinuri cu denumire de origine controlata, individual sau în forma de
asociere.
Cuantumul sprijinului exprimat ca procent din cheltuiala eligibila aferenta fiecarei
activitati si/sau ca suma fixa pe unitatea de masura, precum hectar/tona/, dintre
activitatile din agricultura, sectorul viticol pentru care se acorda sprijin financiar, precum
si suma totala alocata fiecarei activitati se aproba anual prin Hotarâre a Guvernului.
Pentru anul 2009, se aplica prevederile HG 693/2009.

Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost
solicitat este interzisa si se considera sprijin financiar necuvenit.

Masurile pentru care se acord sprijin financiar sunt:

1 Autorizarea plantatiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin  cu denumire de origine controlata, certificarea si marcarea vinurilor  cu denumire de origine controlata
Se finanteaza:

 • costurile aferente autorizarii plantatiilor viticole destinate producerii strugurilor de vin cu denumire cu denumire de origine controlata –  cuantum sprijin – 10 lei /ha ;  valoarea totala alocata acesti masuri;
 • costurile aferente certificarii si marcarii vinurilor cu denumire deorigine controlata –– cuantum sprijin – 12 lei /ha ; valoarea totala alocata acesti masuri – 5.000.000 lei ;.

2 Tratamente fitosanitare in plantatiile viticole cu soiuri nobbile pentru struguri de masa si vin, inclusiv pentru vinuri cu cu denumire de origine controlata

Se finanteaza : costurile aferente tratamentelor fitosanitare cuantum sprijin – 500 lei /ha ; valoarea totala alocata acesti masuri – 23.000.000 lei.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.