Sprijin financiar pentru asigurarea bunastarii pasarilor

In baza HG. nr.838 / 2010, care stabileste cadrul legal necesar aplicarii schemelor multianuale de ajutor de stat  pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, se acorda  ajutorul de stat ce vizează stimularea creşterii competitivităţii sectorului avicol românesc şi atingerea obiectivelor europene privind bunăstarea animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, prin utilizarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii, prin care se asigură depăşirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a păsărilor.

 Termenele de depunere: Cererea iniţială anuală aferentă perioadei 16 octombrie – 15 octombrie a anului următor, se depune de către solicitant, în perioada 01 – 15 octombrie  a fiecărui an, înainte de începerea desfăşurării activităţii. Pentru exploatațiile înființate după perioada de depunere a cererii inițiale anuale prevăzută la alin. 1) şi 2), solicitanții pot depune cererea inițială anuală în termen de 30 zile de la data primei populări. Pentru a beneficia de ajutoarele de stat, solicitanţii care au primit aviz de principiu pentru cererea iniţială anuală trebuie să completeze şi să depună din 3 în 3 luni cererea pentru solicitarea ajutorului de stat.

Plăţile pentru ajutorul de stat prevăzut se efectuează începând cu data de 16 noiembrie, după încheierea anului în care s-au aplicat măsurile pentru care se solicită ajutor de stat.

Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, şi care deţin, cresc sau exploatează păsări, individual sau în forme de asociere, conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.

Standarde minime obligatorii de respectat:

 1. folosirea de furaje ce conţin micotoxina deoxinivalenol până la un nivel maxim de 2,5 mg/kg;
 2. folosirea de furaje ce nu conţin proteine de origine animală, inclusiv faina de peste;
 3. practicarea unei metode de creştere, naturală sau artificială, ce nu provoacă sau nu cauzează suferinţe ori vătămări păsărilor;
 4. manipularea în vederea prinderii, încărcării în cuşti şi transportul păsărilor fără vătămarea lor;
 5. asigurarea potabilităţii apei utilizate în procesul tehnologic, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile,  cu modificările şi completările ulterioare.
 6. îmbunătăţirea parametrilor de microclimat- temperatură, umiditate, viteza aerului.

 Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor, începând cu data depunerii cererii iniţiale anuale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) solicită ajutor de stat pentru toate cele 6 măsuri, pentru una sau pentru mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), înainte de începerea desfăşurării activităţii, în baza cererii iniţiale anuale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, şi a tabelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 – 2.6, care vor cuprinde datele necesare calculării sumei anuale estimate a fi necesară în vederea depăşirii standardelor de bunăstare;

b) îşi asumă pe bază voluntară, în cadrul perioadei de 5 ani, angajamentul ferm pentru utilizarea tuturor celor 6 măsuri, a uneia sau mai multor măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat;

c) fac parte din forme asociative legal constituite, grupuri de producători recunoscute de stat, asociaţii economice sau cooperative de producţie şi valorificare ori sunt membri ai altor organizaţii profesionale;

d) deţin autorizaţie sanitară veterinară pentru exploataţie;

e) sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul naţional al exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, deţinând un cod de exploataţie, după caz.

În cazul exploataţiilor în care s-au utilizat deja una sau mai multe dintre măsurile privind bunăstarea păsărilor mentionate mai-sus, altele decât măsurile tehnologice obligatorii, pentru depăşirea standardelor minime obligatorii prevăzute în legislaţia în vigoare, nu se acordă ajutoare de stat pentru măsura sau măsurile deja aplicate înainte de angajamentele asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat.

 Angajamentul asumat voluntar în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, se întocmeşte de către solicitant în două exemplare originale şi se înregistrează la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform modelului stabilit APIA. După înregistrare, un exemplar se înmânează solicitantului şi un exemplar rămâne la APIA.

Schema de ajutor de stat se aplică în perioada 2010 – 2013.

Alocarea financiară necesară ajutorului de stat pentru măsurile prevăzute se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului,  iar suma maximă a ajutorului de stat pe tipuri de păsări nu poate depăşi anual 500 euro/UVM.

Cuantumul ajutorului de stat, precum şi suma maximă anuală/unitate vită mare (UVM), pe categorii de păsări şi pe fiecare măsură de bunăstare în parte, aferente perioadei 2010 – 2013: 

Nr.crtSpecificare

Pui de carne

Găini ouatoare

Găini reproductie rase grele

Pui de curca

Boboci de gâsca

Boboci de raţă

 Coeficient conversie in UVM, conform anexei V din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006

0.003

0.014

0.014

0.003

0.003

0.003

  Suma acordată pentru acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate aplicării măsurilor de bunăstare a animalelor

lei/ UVM

lei/ UVM

lei/ UVM

lei/ UVM

lei/ UVM

lei/ UVM

1

Masura a)                                                                                    Folosirea de furaje  ce conţin micotoxina deoxinivalenol până la un nivel maxim de 2,5 mg/kg ;  

105,83

101,43

162,28

302,37

151,12

127,00

2

Masura b)                                                                                        Folosirea de furaje ce nu conţin proteine de origine animală, inclusiv făina de pește:  

83,99

120,00

192,00

239,98

119,94

100,79

3

Masura c)                                                                         Practicarea unei metode de creştere, naturală sau artificială, ce nu provoacă sau nu cauzează suferinţe ori vătămări păsărilor;

83,99

144,28

144.28

 

239,98

119,94

100,79

4

 Masura d)                                                         Manipularea în vederea prinderii, încărcării în cuşti şi transportul păsărilor fără vătămarea lor  

286,97

177,86

216,98

819,92

409,80

344,37

5

Masura e)                                                            Asigurarea potabilităţii apei utilizate în procesul tehnologic, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare   

21,00

36,43

58,29

59,99

29,99

25,20

6

 Masura f)                                                                   Îmbunătăţirea parametrilor de microclimat – temperatură, umiditate, viteza aerului

139,99

482,85

589,08

399,96

199,90

167,98

 TOTAL MASURI  Lei/UVM

721,77

1.062,85

    1,362.91    

2.062,20

1.030,69

866,13

 

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.