ANUNT examen promovare in grad profesional superior celui detinut

14.01.2021

ANUNT,

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA-CENTRUL JUDETEAN GORJ,  cu sediul în Tg-Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr.92,  în conformitate cu prevederile  OUG 57/2019, privind Codul administrativ si, HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen de promovare în grad profesional superior celui detinut,  in data de 15.02.2021, proba scrisa, iar proba de interviu  se va sustine  de regula, intr-un interval de maxim 5 zile lucratoare de la data probei scrise.

 Conditiile  de desfasurare  a examenului de  promovare in grad profesional :

Examenul se desfăşoară la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură–Centrul judeţean Gorj,  localitatea Tg-Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu , nr. 92, jud Gorj, proba scrisa  in data de 15.02.2021, ora 1000 .

Conditiile  de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare  in grad profesional superior celui detinut, functionarul public  trebuie sa indeplineasca  cumulativ urmatoarele conditii, in conformitate cu prevederile art.479  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si anume :

 1.  a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. c) să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Functia publica  pentru care se organizeaza  examenul si compartimentul din care face parte:

 

Nr, crt.

 

Denumire functie

 

Categorie

 

Clasa

Gradul professional

detinut

 

Serviciul

Gradul professional pentru care se organizeaza examenul
 

1.

 

Consilier

 

executie

 

I

 

 

principal

 

CL Tg-Jiu

 

superior

Dosarele de înscriere la examen se depun, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului,  la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură–Centrul judeţean Gorj- secretar comisie examen, respectiv pana la data de 02.02.2020 ora 1600 si vor contine in mod obligatoriu:

 1. a) formularul de inscriere;
 2. b) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care promoveaza;
 3. c) copii dupa rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani;
 4. d) cazierul administrativ sau documentul care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art.479, alin.(1), lit.d) din OUG57/2019  privind Codul administrativ;

Relaţii suplimentare la telefon: 0253/213035, la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Gorj.

ANUNT-CONDITII-TEMATICA-BIBLIOGRAFIE-ATRIBUTII-FORMULAR INSCRIERE

 

Comentarii inchise.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2021 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.