Anunt organizare concurs de recrutare o functie publica vacanta

30.08.2021

ANUNT

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -Centrul Judeţean Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru 1 post vacant, funcția publică de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Serviciului Măsuri Specifice.

Postul este cu durată normală a timpului de muncă–8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Judeţul Gorj și constă în:

-probă scrisă în data de 30.09.2021  – ora 10,00.

-interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Condiţii de participare pentru concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant-Serviciul Masuri Specifice

Condiţii generale:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465, alin. (1), coroborat cu art.613 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice: 

 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 0 ani.

 Loc desfășurare concurs:

Concursul se va desfăşura la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92., județul Gorj

Observații concurs:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92,  în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului pe site-ul instituției (www.apiagorj.ro), respectiv în perioada 30.08.2021-20.09.2021, conform art.II din Legea 203/2020 pentru modificarea si completarea  Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

 • Persoane de contact:

-Vijulan Claudia, responsabil RU, Tel. 0735187830, e-mail: claudia.vijulan@apia.org.ro

-Ninu Carmen, responsabil RU, Tel. 0253/213035, e-mail: carmen.ninu@apia.org.ro.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

1.Formularul de înscriere;

(Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei de concurs, în format letric)

2.Curriculum vitae – model comun european;

3.Copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

4.Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5.Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

6.Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 1. Cazierul judiciar;

8.Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de ănscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;

 1. Dosar de plastic cu şina.

(Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs).

 

anunt concurs de recrutare consilier debutant

Afisare (anunt)site APIA concurs sms

 

 

Comentarii inchise.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2021 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.