Anunt organizare concurs recrutare doua funcții publice vacante – proba scrisa 18.07.2022

5126/15.06.2022

ANUNŢ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  – Centrul Judeţean Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Judeţul Gorj, scoate la concurs de recrutare urmatoarele funcţii publice, după cum urmează:

 1. un post pentru funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Centrul local Hurezani
 2. un post pentru funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior – Centrul local Targu-Jiu

Posturile sunt cu durată normală a timpului de muncă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Judeţul Gorj și constă în:

-probă scrisă în data de 18.07.2022  – ora 10,00

-interviul  se va sustine intr-un termen  de maxim 5 zile lucratoare  de la data sustinerii probei scrise.      

 Condiţii de participare pentru concursul de recrutare:

 Pentru functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant-C.L. Hurezani

Condiţii generale:

 • Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 465, alin. (1), coroborat cu art. 613 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice

 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fara vechime – 0 ani.

 Pentru functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior -C.L. Tg-Jiu

         Condiţii generale:

 • Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin. (1), coroborat cu art.613 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 Condiţiile specifice:

 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier, clasă I, grad profesional superior – minim 7 ani.
 • Loc desfășurare concurs:
 • Concursul se va desfăşura la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92.

Observații concurs:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92,  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituției (www.apiagorj.ro), respectiv în perioada  15.06.2022-04.07.2022, Persoana de contact: Vijulan Ecaterina Claudia, consilier superior, Tel. 0735187830, e-mail: claudia.vijulan@apia.org.ro

 

 DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 1.Formularul de înscriere;

(Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei de concurs, în format letric)

2.Curriculum vitae – model comun european;

3.Copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

4.Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5.Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

6.Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 1. Cazierul judiciar;

8.Declaratia pe propria raspundere, prin completarea  rubricii corespunzatoare  din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste  lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifică;

 1. Dosar de plastic cu şină.

(Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs).

 

Tematica, bibliografia si formularele necesare pot fi vizualizate in fisierul urmator:

anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 functii publice (Hurezani si TgJiu)- pr scrisa 18.07.22.docx

Comentarii inchise.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2022 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.