Arhiva pentru categoria ‘Structura’

Serviciul economic, recuperare debite și resurse umane

Serviciul economic, recuperare debite și resurse umane

SERVICIUL ECONOMIC, RECUPERARE DEBITE SI RESURSE UMANE – extras din ROF 2020           Art.24. Serviciul economic, recuperare debite si resurse umane este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv adjunct pe probleme de control pe teren, economic, recuperare debite  şi resurse umane, având, pe domenii de activitate, următoarele atribuții principale: 6.1. […]

Serviciul Control pe teren

Serviciul Control pe teren

SERVICIUL CONTROL PE TEREN extras din ROF 2020 Art.21. Serviciul Control pe Teren este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv adjunct pe probleme de control pe teren, economic, recuperare debite și resurse umane. Art.22. Serviciul Control pe Teren are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)asigură informarea fermierilor privind drepturile şi obligaţiile […]

Serviciul Măsuri specifice

Serviciul Măsuri specifice

SERVICIUL MĂSURI SPECIFICE extras din ROF 2020  Art.20. Serviciul măsuri specifice este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv adjunct pe probleme de autorizare plăţi şi măsuri/ajutoare specifice şi are, pe domenii de activitate, următoarele atribuţii: Activitatea privind schemele de plată acordate în sectorul zootehnic, măsuri de piaţă – intervenţie: a) […]

Compartimentul juridic

Compartimentul juridic

COMPARTIMENTUL JURIDIC extras din ROF 2020 Art. 16. (1) Compartimentului juridic este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) analizează şi avizează pentru legalitate deciziile directorului executiv privind încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu şi/sau a raporturilor de muncă ale personalului centrelor judeţene; […]

Centrele locale

Centrele locale

 CENTRELE LOCALE extras din ROF 2020 Art. 26. Centrele locale sunt subordonate directorilor executivi adjuncți în conformitate cu  responsabilităţile stabilite de directorul executiv al centrului judeţean. Art.27. Angajații centrelor locale au următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea publică, respectiv informarea fermierilor, la sediul instituției și prin e-mail sau […]

Serviciul Autorizare plăți

Serviciul Autorizare plăți

SERVICIUL AUTORIZARE PLĂȚI extras din ROF 2020 Art.17. Serviciul  Autorizare  Plăţi este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv adjunct pe probleme de autorizare plăţi şi măsuri/ajutoare specifice, având următoarele atribuții principale: a) asigură informarea fermierilor privind drepturile şi obligaţiile acestora conform Politicii Agricole Comune, în general, şi acordarea sprijinului în […]

Compartimentul Inspectii, supracontrol

Compartimentul Inspectii, supracontrol

COMPARTIMENTUL INSPECŢII, SUPRACONTROL extras din ROF 2020 Art.15. (1) Compatimentului Inspecţii, supracontrol este subordonat organizatoric directorului executiv  al centrului judeţean. (2)   Obiectivul activităţii de inspecţii/supracontrol este de a asigura funcţionarea eficientă a sistemului de inspecţie şi control al centrului judeţean, în conformitate cu prevederile europene privind asigurarea asistenţei financiare prin FEGA şi FEADR, cât şi […]

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2023 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.