INFORMARE privind organizarea cursurilor de formare profesionala pentru beneficiarii Măsurii 10- Agromediu și climă și ai Măsurii 11- Agricultură ecologică

INFORMARE privind planificarea sesiunilor de instruire pentru dobândirea de către beneficiarii M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020  a competențelor necesare implementării angajamentelor

 

Articol integral cu date de contact la nivelul tuturor judetelor http://www.apia.org.ro/files/news_files/cursuri_M10_M11.pdf

 

Beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă (M.10) și Măsurii 11 – Agricultura ecologică (M.11) trebuie să demonstreze că dețin cunoștințele și informațiile relevante (au urmat o formă de instruire) sau că beneficiază de expertiza tehnică necesară (consiliere sau consultanță) pentru implementarea angajamentelor, în conformitate cu PNDR 2014-2020. Acestea trebuie să acopere cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor unice de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

 1. I. Planificarea sesiunilor de instruire în anul 2020

În anul 2020, Direcțiile pentru agricultură județene și Agenția Națională a Zonei Montane au planificat instruiri adresate beneficiarilor M.10 și M.11, cu respectarea măsurilor aprobate prin hotărârile Guvernului pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel:

 1. Direcțiile pentru agricultură județene (DAJ) organizează cursuri la solicitarea beneficiarilor M.10 și M.11, atât cu prezența fizică a participanților, cât și online. Grupele organizate vor avea un număr de participanți de minim 12 și maxim 20.

Pentru judetul Gorj, pentru planificarea organizării cursurilor în luna august 2020, sunt disponibile urmatoarele date de contact: GJ ,Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2-4 , dadr@rdsmail.ro , 0253/211018 , M10   – cu   19 participanti  ; dadr.gj@madr.ro  si M11 , cu   15 participanti.

* – organizarea grupelor de cursanți va ține seama ca numărul maxim de participanți să fie de 20 persoane.

 1. Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) organizează cursuri, atât la sediul central al acesteia din Vatra Dornei (Str. Runc nr. 23), județul Suceava, cât și în teritoriul montan. Promovarea desfășurării acestora se face prin anunțuri pe site-ul instituției, prin centrele regionale de dezvoltare montană (CRDM) și oficiile de dezvoltare montană (ODM), prin autoritățile publice locale din localitățile montane, prin asociații și fundații. Cursurile pentru M.10 și M.11 sunt susținute la cererea fermierilor, iar perioada de derulare a acestora se stabilește în funcție de organizarea grupei cu un număr minim de 15 cursanți.

Număr participanți/grupă: minim 15, maxim 20.

Durata cursurilor: 24 de ore (3 zile a câte 8 ore/zi).

Date de contact pentru Județul Gorj, – Tismana—  Locații: – Primăria Polovragi – Primăria Peștișani , marian.diaconescu@azm.gov.ro Pantelimon Marian DIACONESCU , 0720411409, permanent, în funcție de solicitări și organizarea grupei/ grupelor .

Actele necesare inscrierii la curs sunt urmatoarele: copie carte de identitate (buletin) a beneficiarului, copie certificat de nastere al eneficiarului, cerer tip, fisa fermierului.

 

Articol integral cu date de contact la nivelul tuturor judetelor http://www.apia.org.ro/files/news_files/cursuri_M10_M11.pdf

 

 1. Precizări privind momentul depunerii documentului justificativ

Momentul la care trebuie demonstrată conformarea la aceste cerințe specifice este stabilit prin prevederile fișelor tehnice ale măsurilor M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020, după cum urmează:

¨ înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți de către fermierii cu angajamente M.10 pe suprafețe mai mari de 300 ha sau, în cazul pachetului 8 (P8), pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM,

¨  înainte de efectuarea celei de-a III-a plăți de către fermierii cu angajamente M.10 pe suprafețe de până la 300 ha sau, în cazul P8, pentru un număr de animale de cel mult echivalentul a 100 UVM,

¨  înainte de efectuarea primei plăți de către fermierii cu angajamente M.11 pe suprafețe mai mari de 300 ha, ü înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți de către fermierii cu angajamente M.11 pe suprafețe de până la 300 ha. Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deținerea cunoștințelor și informațiilor necesare în raport cu pragul de suprafață prevăzut de fișa M.10, suprafața angajată se calculează la nivel de pachet/ sub-pachet/ variantă.

Sintagmele „prima plată”, „cea de-a II-a plată” și „cea de-a III-a plată” menționate în fișele tehnice ale M.10 și/sau M.11 se raportează la prima plată efectuată către beneficiar (plata în avans sau plata regulară).

În cazul angajamentelor deschise în cadrul sM11.2 care urmează angajamentelor deschise în cadrul sM11.1 după finalizarea perioadei de conversie, termenul de depunere a documentului justificativ se calculează ținând cont de anul de deschidere a angajamentului sM11.1, sintagma „cea de-a doua plată” raportându-se la primul an de angajament în cadrul sM11.1.

Prin urmare, în anul 2020, dovada deținerii competențelor sau a obținerii cunoștințelor și informațiilor necesare implementării angajamentelor M.11 se prezintă la APIA până la 12 octombrie de către beneficiarii care au:

¨ angajamente M.10 deschise în 2018, dacă suprafața angajată (determinată în primul an de angajament) pe cel puțin unul din pachetele M.10 este de maxim 300 ha (pentru un număr de animale de maxim echivalentul a 100 UVM pentru P8);

¨  angajamente M.10 deschise în anul 2019, dacă în campania curentă, suprafața angajată pe cel puțin unul din pachetele M.10 depășește 300 ha (pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM pentru P8);

¨  angajamente M.11 deschise în 2019, dacă suprafața angajată (determinată în primul an de angajament) pe cel puțin unul din pachetele submăsurilor (sM) 11.1/11.2 este de maxim 300 ha;

¨  angajamente M.11 deschise în anul 2020:

– în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachete depășește 300 ha;

– în baza sM11.2 care nu urmează unui angajament asumat în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachete depășește 300 ha;

– în baza sM11.2 care urmează unui angajament asumat în baza sM11.1 deschis în anul 2019 în ultimul an de conversie, dacă suprafața angajată este de maxim 300 ha.

De asemenea, dacă documentele nu au fost depuse în termenul reglementat, pentru a se evita aplicarea sancțiunilor pentru neconformitate repetată / intenționată, acestea se depun până la 12 octombrie 2020 de către beneficiarii care au:

¨ angajamente M.10 deschise în 2016 și 2017, indiferent de mărimea suprafeței, respectiv indiferent de numărul de animale pentru P8;

¨ angajamente M.10 deschise în 2018, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachetele M.10 este mai mare de 300 ha, respectiv pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM pentru P8;

¨  angajamentele M.11 deschise în 2017, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachetele sM11.1/11.2 este de maxim 300 ha;

¨  angajamentele M.11 deschise în 2018, indiferent de mărimea suprafeței angajate;

¨ angajamentele M.11 deschise în 2019, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachetele sM11.1/11.2 este mai mare de 300 ha;

¨ angajamentele sM11.1 a căror perioadă de conversie s-a încheiat anterior anului 2020 și pentru care fermierul nu a deschis un angajament sM11.2, dacă:

– angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2018 pentru suprafețe mai mari de 300 ha; – angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2017 pentru suprafețe mai mici de 300 ha;

– angajamentele deschise în baza sM11.2 care urmează unui angajament în baza sM11.1 a cărui perioadă de conversie s-a finalizat, conform tabelului următor:

An deschidere angajament

sM11.2 (după un angajament SM11.1 a cărui perioadă de conversie s-a finalizat)

An deschidere

angajament

sM11.1

An finalizare

perioada de

conversie

Suprafata angajată
2020 2019 2019 > 300 ha
2020 2018 2019 < 300 ha
2020 2018 2019 > 300 ha
2019 2018 2018 < 300 ha
2019 2018 2018 > 300 ha
2019 2017 2018 < 300 ha
2018 2017 2017 < 300 ha

 

Așa cum prevăd ghidurile informative pentru beneficiarii M.10 și M.11, aprobate prin OMADR nr. 59/2020, beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru aceeași măsură și același pachet și care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerințe, iar pe perioada de implementare a vechiului angajament nu au avut aplicate sancțiuni pentru cerințele specifice și pentru cerințele de bază (verificările se efectuează cu maximum 5 ani în urmă), nu trebuie să demonstreze deținerea de cunoștințe necesare și informații relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru noul angajament.

Totuși, dacă pe lângă măsura și pachetul (pachetele) pentru care beneficiarul a avut angajament anterior fără sancțiuni, angajamentul din anul curent vizează și altă măsură/alt(e) pachet(e), atunci este necesară demonstrarea deținerii competențelor.

Având în vedere cele precizate mai sus, sunt invitați să se adreseze Direcțiilor pentru agricultură județene și Agenției Naționale a Zonei Montane, la datele de contact prezentate în tabelele anterioare în vederea participării la sesiunile de instruire organizate, beneficiarii M.10 și M.11 care, în conformitate cu fișele tehnice ale măsurilor din PNDR 2014-2020 și cu ghidurile beneficiarilor aprobate prin OMADR nr. 59/2020, au obligația depunerii documentului justificativ privind dobândirea competențelor necesare implementării angajamentelor în anul 2020.

APIA -CENTRUL JUDETEAN GORJ 

Comentarii inchise.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.