Legislaţie naţională

 • AdaugăPortalul legislativ al Ministerului Justițieiacces gratuit
 • 2021

 • OUG 11 din 25.02.2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022
 • HG-67-2021- sectoare_culturi_specii animale pt care se acorda sprijin-cuplat in 2021-2022Ordinul-nr-45-2021-pentru-aprobarea-criteriilor-de-eligibilitate-conditiilor-specifice-si-a-modului-de-implementare-a-schemelor-de-plati

  ordinul-nr-46-2021-privind-aprobarea-formularului-tip-al-cererii-unice-de-plata-pentru-anul-2021, Anexa 1 – Formular cerere, Anexa 2 – Instructiuni

 • 2020

 • HG nr.819 din 2020 privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine
 • ORDIN 89-2020 pentru aprobarea activitatii de primire si administrare a cererilor de plata/sprijin/deconturilor justificative si a activitatii de vizare a carnetelor de rentier agricol de APIA in contextul epidemiei de Coronavrus pe teritoriul Romaniei  – ANEXA 1 ORDIN 89 si ANEXA 2 ORDIN 89
 • Ordin MADR nr. 52-2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020.
 • Formular cerere unica de plata 2020
 • Instrucțiuni__anexa_cerere_2020
 • Ordin MADR 66_2020 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii  care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
 • OUG 3-2015 OUG 3-2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, (forma  consolidata la data de 24.02.2020) 
 • OMADR 619-2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (forma consolidata la 24.02.2020)

 • 2019

 • Ordin MADR nr. 99-2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019.
 • OMADR 69 din 25.01.2019 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
 • OUG 3-2015 (forma actualizata la 14,02,2018) pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, actualizata la data de 02.03.2016 

 • OMADR 619 -2015 (actualizat la 17.01.2019)pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

 • 2016

 • OMADR 249 – 2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016, inclusiv anexele:

 •  OMADR 619-2015 actualizat cu modificarile 234-2016,pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
 • OMADR NR. 234_ 2016 privind modificarea şi completarea OMADR NR. 619 / 2015;
 • OUG 3 – 2015 aprobata cu modificari de L.104-2015 si modificata de L. nr. 16-2016 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, actualizata la data de 02.03.2016

2015

 • OUG 45 din 27 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa in perioada aprilie-septembrie 2015
 • Ordinul MADR nr. 1727 din 10 iulie 2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
 • Ordinul MADR nr. 619 din 6 aprilie 2015  pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
 • HOTĂRÂRE Nr. 864  din 7 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de minimis “Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturiiProgramul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)-versiunea consolidata, mai 2012
 • Hotărârea nr. 1.211 din 7 octombrie 2009 privind stabilirea pentru anul 2009 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor naţionale directe complementare, plăţilor pentru culturi energetice şi plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
 • Hotărârea nr. 600 din 2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european.
 • HG nr. 1078 din 10 septembrie 2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume.
 • OMADR 694 din 18 noiembrie 2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea.
 • ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea.
 • Ordin nr. 80 din 20.02.2009 privind aprobarea formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2009.
 • Ordin nr. 695 din 04.11.2008 privind stabilirea condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor.
 • Legea nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală .
 • Legea nr. 244 din 29/04/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole. Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 20/05/2002.
 • Legea nr. 83/2007 privind modificarea şi completarea legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
 • Ordinul nr. 211 din 15/03/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare / reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 19/03/2007.
 • Normă metodologică din 10/10/2002 de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002. Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 798 din 04/11/2002.
 • Legea nr. 229 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare.
 • Ordinul nr. 677 din 22/09/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea conţinutului de tetrahydrocanabinol la soiurile de cânepă. (73,5 KB)
 • Ordinul nr. 1044 din 11/12/2003 privind autorizarea unităţilor de procesare primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră. (78,6 KB)
 • Ordonanţa nr. 33 din 1 august 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare. (66,5 KB)
 • Ordinul nr. 684 din 9 august 2007 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume. (271 KB)
 • Ordinul comun MADR/MMDD nr. 15/56 din 2008, publicat în MO nr. 78/31 ianuarie 2008 pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România. (89,2 KB)
 • OUG nr 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art.2 al Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme asociative în agricultură, aprobată prin Legea nr. 139/2007, actualizata cu modificarile si completarile aduse de OG 16/2009.
 • Ordinul MAPDR nr.  302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;
 • Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 privind organizarea şi completarea Registrului Fermelor;
 • Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinţă pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
 • Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate; cu ultimele modificari si completari, inclusiv cele aduse de OMADR nr. 118/2009.
 • Ordin nr. 384 din 12/06/2009 privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru masurile 214 “Plati de agro-mediu”, 211 “Sprijin pentru zona montana defavorizata” si 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013.
 • Hotărârea nr. 556 din 28 mai 2008 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia. MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 3 iunie 2008, actualizata cu modificarile aduse de  Hotărârea nr. 402 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia.
 • Hotărâre nr. 1.211 din 5 octombrie 2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animal

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2023 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.