Solicitare informatii de interes public

Functionarul public responsabil pentru accesul la informatiile de interes public –

Semenescu Maria, 0253-213035, apia.gorj@apia.org.ro

Modalitati de contestare

Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt prevazute în art. 21 si art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • reclamatia – se depune la conducatorul CJ APIA GORJ, în termen de 30 de zile;
 • plangerea – se depune la sectia de contencios-administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza petitionarul sau în a carei raza teritoriala se afla sediul APIA Gorj, în condiiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal pentru furnizarea unui raspuns la solicitarea de informatii publice depusa. Model

Informatii de inters public / reclamatii / sesizari

 • Pentru a solicita o informatie de interes public, a reclama o situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi, informaţi-ne în scris
 • Pentru a formula un raspuns, a demara investigaţiile şi aplica sancţiuni, solicitarea de informatii, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete şi verificabile, precum şi datele de contact ale persoanei care a întocmit reclamaţia sau sesizarea.
 • Orice reclamaţie care nu este însoţită de numele şi datele de contact ale emitentului nu poate fi luată în consideraţie.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2023 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.